MTO Nowy Sącz
1989
założenie Towarzystwa
MTO Nowy Sącz
155
zrealizowanych projektów
MTO Nowy Sącz
24
zrealizowanych programów
MTO Nowy Sącz
27
odwiedzonych krajów

Kim jesteśmy?

MTO

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego.

Nasze cele:

  1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań sprzyjających rozwojowi placówek wychowawczych i oświaty szkolnej, a także pozaszkolnej.
  2. Wspomaganie wszelkich form działalności oświatowej, wychowawczej i kulturalnej osób i grup społecznych.
  3. Wspieranie edukacji dwujęzycznej.
  4. Rehabilitacja społeczna i edukacja osób niepełnosprawnych.
  5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tzn. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz demokracji.
  6. Upowszechnianie etyki nauczyciela i wychowawcy.