Stoimy ramię w ramię z Ukrainą i Ukraińcami!

Zgodnie z naszą misją jesteśmy zdecydowani pomóc dzieciom i młodzieży  z rodzin uchodźców napływających do Nowego Sącza i okolic poprzez:

  • Przyjmowanie ich do naszego Dwujęzycznego Zespołu Szkół Społecznych „Splot” (Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa z klasami Montessori).
  • Organizowanie psychologicznego i emocjonalnego wsparcia dla osób indywidualnych oraz grup.
  • Prowadzenie lekcji „Polski, jako język obcy”, aby pomóc w adaptacji do polskiego systemu edukacji tym, którzy zechcą pozostać w Polsce.
  • Zapewnienie podręczników ukraińskich oraz asysty nauczycieli  znających język ukraiński, by utrzymać ciągłość edukacji.
  • Organizowanie wspólnych, rekreacyjno-edukacyjnych zajęć świetlicowych, by zintegrować przybyszów z ich polskimi rówieśnikami.
  • Uświadamianie polskim dzieciom i młodzieży rolę i wagę solidarności  z Ukraińcami i ich krajem walczącym o wspólne wartości.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu: mto_poland@hotmail.com lub +48 607 440 885.

 

Fundusz stypendialny dla dzieci uchodźców z Ukrainy

ING Bank Śląski S.A. O/ NOWY SĄCZ

Nr rachunku IBAN: PL 27 1050 1722 1000 0090 3007 2061

Waluta rachunku: PLN

Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW