Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych na podstawie statutu lub uchwał Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych władz.

Do zadań Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji merytorycznych i finansowych dotyczących działalności Organizacji. Zarząd spotyka się na comiesięcznych posiedzeniach. W skład Zarządu wchodzą:

PREZES

Ala_Ukraina_2011

Alicja Derkowska, email:derkowskaalicja5@gmail.com

Dr matematyki, założycielka MTO i ZSS SPLOT, wieloletni prezes MTO w latach 1997-2011, odznaczona w 2010 r. medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz w 2011 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.

CZŁONKOWIE

Julie Boudreaux

Julie Boudreaux, e-mail: sacznowy@gmail.com 

Doświadczona nauczycielka j. angielskiego i j. francuskiego, dyplomowana menedżerka organizacji pozarządowych, trenerka i koordynatorka licznych projektów międzynarodowych, wiceprezes MTO w latach 2000-2011.
     

Beata Budzik

Beata Budzik, e-mail: beatabudzik@gmail.com

Historyk, doświadczona nauczycielka i wieloletnia dyrektorka ZSS SPLOT (1999-2009) znakomita trenerka grup dorosłych, twórczyni i koordynatorka licznych projektów międzynarodowych.
    

Anna Rapcia

logo MTO

Urszula Kulig

logo MTO


     

Justyna Blukacz

Justyna Blukacz

Nauczycielka chemii oraz specjalistka od oligofrenopedagogiki. Prywatnie: mama dwóch sympatycznych dziewczynek, instruktorka ZHP, kierowniczka Stanicy Harcerskiej. Lubi górskie wędrówki i działania społeczne.
     

Krystyna Załubska

logo MTO