Szkoły Plus = ośrodki aktywności społecznej w Ukrainie

Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Cel: podniesienie poziomu aktywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej młodzieży.

Do projektu zaprosiliśmy 3 partnerskie szkoły z małych miejscowości w okolicach Bolechowa (rejon Iwano-Frankowsk). Zorganizowaliśmy przyjazd i pobyt wszystkich 12 uczestników z Ukrainy do/z Nowego Sącza na 7.dniowe warsztaty. Uczestnicy poznali a) nowoczesne techniki i metody nauczania, b) zasady pracy metodą Public Achievement (PA) oraz c) poznali specyfikę funkcjonowania Szkół Plus., tzn szkół przy których działa Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli (Parent-Teacher Association - PTA)

a) W każdej z tych szkół przez 5 miesięcy (III, IV, V, VI i IX'23) nauczyciele uczestniczący w projekcie będą używać - na lekcjach i na zajęciach pozalekcyjnych - nowych metod nauczania, korzystając z materiałów otrzymanych w trakcie warsztatów, co zachęci uczniów do skutecznej pracy w grupie.

b) W każdej szkole powstanie co najmniej jedna grupa PA i podzieli się z kolegami przebiegiem i rezultatami swej pracy. Grupa PA musi być prowadzona przez 2 nauczycieli przez 2 godz/tyg, przez co najmniej 12 tygodni. Każdy uczestnik programu PA może potem założyć nową grupę. Grupy te będą rozwiązywać lokalne problemy własnymi rękami. W czerwcu 2023 uczestnicy trzech najlepszych grup odbędą tygodniową wizytę w Polsce.

c) Ukoronowaniem projektu będzie założenie trzech stowarzyszeń PTA oraz wdrożenie ich własnych projektów na rzecz szkoły. Ta praca w środowisku lokalnym i dzielenie się sukcesami z innymi szkołami powinny zachęcić do zakładania kolejnych NGOs, tzn wzmacniać III sektor. W ten sposób na terenie zachodniej Ukrainy znacząco rozwinie się kapitał społeczny w miejscach objętych niniejszym projektem.