Zespół Szkół Społecznych SPLOT

SPLOT, 2005

W 2005 roku po raz pierwszy odbyła się w SPLOCIE matura według nowych zasad, co było prawdziwym przeżyciem zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, dyrekcji i przede wszystkim rodziców – ale w końcu wypadliśmy dobrze na tle całego kraju.

Nasi uczniowie odnosili ogromne sukcesy w sporcie. Bartek Wojewodzic został reprezentantem kadry Małopolski w pływaniu, a Natalia Żelasko należała do reprezentacyjnej kadry Małopolski w narciarstwie. Sami jesteśmy organizatorami zawodów międzyszkolnych o Puchar Splotu w narciarstwie zjazdowym. Jest to impreza znana i rozpoznawana w naszym mieście.

Inną inicjatywą cieszącą się szacunkiem społeczności lokalnej jest konkurs literacki „ Pióro Splotu”, wspierany przez poetów i pisarzy z Małopolski. W 2005 r. odbyła się czwarta edycja tego konkursu, w której wzięło udział 120 młodziutkich autorów z terenu całego województwa. Szkoła dzięki tym osiągnięciom stała się partnerem Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Jesteśmy dumni z tej współpracy.

Absolwenci SPLOTU osiągają sukcesy w życiu zawodowym i publicznym. Mamy wśród nich kilku naukowców z tytułem doktora, polityków, prawników, lekarzy, politologów, informatyków, dziennikarzy, biznesmenów, czy pracowników międzynarodowych korporacji takich jak France-Telecom. Na spotkaniu absolwentów zjawiło się w tym roku aż 80 osób, chętnych do podzielenia się swymi sukcesami. 

 

SPLOT, 2006

Uczniowie „SPLOTU’ spisali się wspaniale podczas egzaminów kończących rok szkolny 2005/6. Wszyscy spokojnie zdali maturę i nie potrzebowali korzystać z żadnej „amnestii”. Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podnieśli oni w liceum poziom swej wiedzy o 15% więcej, niż wynosi średnia krajowa.  Nasi gimnazjaliści osiągnęli zaś takie wyniki, że SPLOT znalazł się w grupie górnych 4% w skali kraju. Gratulujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom. Ogromnie jesteśmy z tego dumni.

W tym roku pięcioro uczniów naszego gimnazjum uzyskało dyplom ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy), który jest uznawany na całym świecie i ułatwia znalezienie pracy w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Wymagało to od nich wiele pracy, ale warto było.

Dzięki współpracy MTO z Towarzystwem Demokratycznym Wschód dwójka uczniów naszego liceum wraz z nauczycielką udała się we wrześniu, wraz z reprezentantami czterech prestiżowych szkół warszawskich, z 12-dniową wyprawą na Krym. Zaprzyjaźnili się tam z Tatarami Krymskimi i w grudniu gościliśmy u siebie przez 8 dni grupę 16 uczniów i 2 nauczycielki ze szkół tatarskich na Krymie. Mamy nadzieję na kontynuację tego programu.

 

SPLOT, 2009

Od 10 lat prowadzone są zawody „O Puchar Splotu”, które zostały ustanowione w 1999 r. ku uczczeniu 10.lecia szkoły i od tej pory stały się integralną częścią kalendarza lokalnych imprez sportowych. Od 7 lat są one organizowane we współpracy z Zespołem Placówek Oświatowo-Wychowawczych (dawny MOS) i od tej pory są uznawane za Mistrzostwa Nowego Sącza oraz są eliminacjami do mistrzostw wojewódzkich. Co roku około 350 osób bierze w nich udział.  Zawody odbywają się w następujących kategoriach:

  • Szkoły podstawowe – narciarstwo zjazdowe;
  • Gimnazja – narciarstwo i snowboard;
  • Licea – narciarstwo i snowboard.

Są to jedyne zawody szkolne, w których uczestniczą również nauczyciele!!!

 

SPLOT, 2010

IX Małopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży „Pióro Splotu”

Ten doroczny konkurs stał się już tradycją i wszedł na stałe do kalendarza imprez sądeckich. W 2010 roku, na dziewiątą edycję konkursu, napłynęły ponad 134 prace od 106 autorów. Czyż nie dowodzi to, iż młodzi ludzie wciąż chętnie piszą wiersze i opowiadania, choć często dorośli twierdzą, że młodzież nie czyta? W maju wyniki konkursu zostały ogłoszone w nowosądeckim Ratuszu. Wiceprezydent miasta, pan Jerzy Gwiżdż, wręczył Rozalii Knapik ufundowaną przez siebie nagrodę dla najlepszego autora z Nowego Sącza. Pozostałe nagrody zostały ufundowane przez „Znak” oraz przez Zarząd Nowego Sącza. Życzymy młodym autorom pomyślności i sukcesów na obranej przez nich drodze.