VILLAGE, czyli Miasteczko

„WIEjskie szkoły WIEdzą”, 2010

Celem projektu było wprowadzenie do wiejskich szkół podstawowych woj. małopolskiego tego innowacyjnego, międzynarodowego programu, który poprzez interaktywne metody nauczania angażuje uczniów w pogłębianie własnej edukacji oraz przygotowuje ich do czynnego życia publicznego i odpowiedzialności społecznej.

We  wrześniu odbyły się warsztaty przygotowujące grupę 21 nauczycieli z 11 podstawowych szkół wiejskich woj. Małopolskiego do prowadzenia zajęć według programu VILLAGE. Nauczyciele byli bardzo zaangażowani, wykazywali ogromne zainteresowanie i świetnie się bawili. Ostatniego dnia zajęć wypełnili oni anonimową ankietę ewaluacyjną, w której pisali, że program jest „twórczy, rozwijający wyobraźnię i wielostronny” i że dzieci uczą się „planowania, pracy w grupie, samodyscypliny, odpowiedzialności, wypowiadania swoich poglądów, kultury dyskusji, itp.”. Ostatnim akcentem warsztatów było zaproszenie lokalnej prasy oraz dyrektorów uczestniczących w nich szkół na uroczyste wręczenie dyplomów.

W listopadzie 2010 MTO gościło grupę 25 nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół z Azerbejdżanu, Gruzji i Mołdowy. Uczestnicy tej wizyty studyjnej najbardziej zachwycali się programem VILLAGE prowadzonym już w szkołach podstawowych w Mochnaczce Wyżnej oraz w Jazowsku. Wiemy, że i w innych szkołach rozpoczęła się praca według programu zainicjowanego niniejszym projektem. 

W imieniu własnym oraz wszystkich uczestniczących w projekcie szkół dziękujemy serdecznie Zarządowi Województwa Małopolskiego za wsparcie tej inicjatywy w ramach programu „WIE – wiedza, edukacja, innowacje”  i wiarę w to, że wiejskie szkoły są otwarte na świat, potrafią uczyć nowocześnie i nie boją się wyzwań. 

Program „VILLAGE” w szkołach wiejskich w Mołdowie, 2005

W dniach 8 – 15 sierpnia odbyły się w miasteczku Calaraš (ok.3 tys. mieszkańców) warsztaty dla 27 nauczycieli, przygotowujące ich do prowadzenia dla uczniów w wieku 8 – 12 lat zajęć pozalekcyjnych, uczących samorządności i odpowiedzialności społecznej. Koordynatorem tej części projektu był Alexander Lupu, absolwent pierwszej edycji Akademii Przedsiębiorczości Społecznej.

Uczestnikami warsztatów były nauczycielki z okolicznych szkół podstawowych. Cała grupa pracowała z niezwykłym zaangażowaniem. W ciągu tych 8 dni zdążyliśmy zbudować miasteczko w skali 1: 25, wybrać jego władze, otworzyć bank i sklep z materiałami budowlanymi, ogłosić przetarg na roboty publiczne zgodnie z regułami obowiązującymiw Unii Europejskiej (budowa ratusza, sanatorium, wysypiska śmieci, mostów na rzece i oświetlenia ulic) oraz uruchomić restauracje, kawiarnie, galerie sztuki i gabinety lekarskie. 

Niestety, zabrakło czasu, żeby pomieszkać w naszym miasteczku i nacieszyć się nim. Sporo czasu zajęło omawianie strony dydaktycznej i metodyki prowadzenia tego programu z dziećmi. Wszystkie materiały zapewniło MTO ze środków własnych, a na zakończenie każda nauczycielka otrzymała komplet szczegółowych i precyzyjnych instrukcji. Farby, pędzle, noże, nożyczki, kredki, linijki itp. pozostawiliśmy w Calaraš do dyspozycji tych nauczycielek, które zdecydowały się na wprowadzenie tego programu w najbliższym roku szkolnym.

W zakończeniu warsztatów i rozdaniu dyplomów wziął udział burmistrz Calaraš oraz rodziny i przyjaciele uczestniczek.