Historia MTO

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO) zostało założone w 1988 r. przez grupę rodziców i nauczycieli z ruchu obywatelskiego Solidarność. Głównym celem było założenie innowacyjnej, przyjaznej uczniom szkoły społecznej. Szkoła ta powstała w 1989 r. pod nazwą Zespół Szkół Społecznych „Splot”. Zaczynaliśmy od 14 uczniów dziś mamy ich ponad 110. Co roku jeden z naszych uczniów wyjeżdża na roczne stypendium do ekskluzywnej, prywatnej szkoły w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie nasi pracują jako wolontariusze na terenie miasta Nowego Sącza i poza nim. W 2009 roku „Splot” obchodził swoje XX-lecie na które przybyło wielu z pośród ponad 415 absolwentów.

MTO ma ogromne doświadczenie w pracy w młodymi liderami we własnym kraju i poza jego granicami poprzez różne programy: 

1. W latach 2001-2004 stworzyliśmy Sieć tzw. „Szkół Plus” oplatającą całe Bałkany do Albanii po Mołdowę, w 2005 r. wkroczyliśmy z tą siecią do Azerbejdżanu, a w 2011 r.  do Gruzji. Składa się ona obecnie z ponad 65 stowarzyszeń rodziców i nauczycieli wspomagających lokalną szkołę; 

2. Program Public Achievement (PA) – „Osiągnięcia społeczne” zostal przez nas wprowadzony na calych Balkanach, na Ukrainie, w Azerbejdzanie i Gruzji  oraz w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Program ten doprowadził do powstania ponad 400 grup zaangażowanych w działania obywatelskie; 

3. Academy for Young Social Entrepreneurs (AYSE) – „Akademia Przedsiębiorczości Społecznej”, która w oparciu o członków Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA POLSKA zdołała od 2004 r. zainspirować i przygotować do samodzielnej działalności 250 młodych ludzi (z Mołdowy, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny oraz z Serbii, Kosowa i Czarnogóry); 

4. Program „Study Tours to Poland”, jako jeden z operatorów programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zaprosiliśmy już 118 studentów z Białorusi, Rosji, Mołdowy i Ukrainy na 11-dniowe wizyty studyjne w Polsce (2007-2011). 

5. Od 2008 działamy na terenie Białorusi z programem dotyczącym prawa na co dzień : „Dura Lex, Sed Lex na Białorusi i w Rosji”, oraz „Dura Lex Sed Lex działa na Białorusi” (2009) sfinansowanym przez MSZ. Oba projekty uświadomiły nam palące problemy białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Przygotowaliśmy grupę 22 młodych lokalnych liderów do utworzenia Planu Własnego Rozwoju  i Planu Działań Lokalnych. Zbudowaliśmy sieć pod nazwą Klub Lokalnych Liderów, która  wspiera tych liderów bazując na samopomocy i doradztwie lokalnych i zagranicznych ekspertów.