Tandem

Międzyszkolny konkurs językowy „Tandem” (2014 - 2016)

W 2014 roku Małopolskie Towarzystwo Oświatowe po raz pierwszy zorganizowało Międzyszkolny Konkurs Językowy „TANDEM” dla uczniów szkół gimnazjalnych. Był on kontynuowany w latach 2015 i 2016. Udział w konkursie w 2014 r. zgłosiło ponad 500 uczniów, w 2015 r. ponad 600 uczniów, a w 2016 r. ponad 350 uczniów ze szkół Nowego Sącza oraz powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego.

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz stworzenie możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności lingwistycznych. Uczestnicy musieli wykazać się ponadprzeciętną znajomością dwóch języków obcych - angielskiego, jako języka obowiązkowego oraz do wyboru – języka francuskiego lub niemieckiego. Nawet dobra znajomość jednego języka nie gwarantuje przejścia do kolejnego etapu. Tylko bardzo dobra znajomość dwóch języków pozwoli na sukces.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap konkursu - eliminacje szkolne – odbywał się w macierzystych szkołach. Tam zgłoszeni uczestnicy rozwiązywali testy, osobne dla każdego języka. Do drugiego etapu zakwalifikowani zostali uczniowie, którzy otrzymali największa liczbę punktów. To oni rywalizowali w Wielkim Finale, który odbył się w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych „Splot” w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7. Drugi etap konkursu obejmował test pisemny z języka angielskiego i drugiego wybranego języka (niemieckiego lub francuskiego) oraz rozmowę w wymienionych językach. O końcowej lokacie w decydowała suma punktów uzyskanych przez uczestnika w części pisemnej i w części ustnej drugiego etapu.

W czasie trwania finałowych zmagań konkursowych, dla nauczycieli, którzy towarzyszyli uczniom, zorganizowano warsztaty, na których zaprezentowano kursy prowadzone przez Międzynarodowy Instytut Liderów Oświaty „EUreka” www.eureka-instytut.eu (niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli utworzony przez MTO). Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nich około 40 nauczycieli.

Dla laureatów konkursu przewidziane zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. tablety, scrabble i gry językowe, ilustrowane przewodniki po Francji i Niemczech. Nagrodzone zostały także szkoły, których uczniowie zdobyli najwięcej punktów. Wszyscy finaliści oraz nauczyciele - opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom konkursu językowego odbyło się w Sali Ratuszowej w Nowym Sączu i zostało połączone z finałem Konkursu Literackiego dla Młodzieży „Pióro Splotu”. Przy organizacji konkursu MTO współpracowało z Centrum Językowym „Expert” www.expertns.edu.pl.

Wyniki Międzyszkolnego konkursu Językowego „TANDEM”:

W 2014 roku nagrody zostały przyznane:

W kategorii język angielski z językiem niemieckim laureatami zostali:

Miejsce I.

Karolina Majka z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej

Miejsce II.

Karolina Kudrawczuk z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Jazowsku

Anna Oleksy z Zespołu Placówek Oświatowych – Gimnazjum nr 3 w Rabie Niżnej

Miejsce III.

Marcin Zborowski z Niepublicznego Gimnazjum w Piekiełku

W kategorii język angielski z językiem francuskim laureatami zostali:

Miejsce I.

Katarzyna Król z Gimnazjum nr 3 w Nowym Sączu

Miejsce II.

Zuzanna Lizoń z Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu

Zuzanna Struzik z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej

Miejsce III.

Karolina Popardowska z Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu


Wyróżnienia w kategorii język angielski z językiem niemieckim otrzymały:

Monika Różycka z Zespołu Szkół Społecznych "SPLOT" w Nowym Sączu

Natalia Rogozińska z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej


Wyróżnienia w kategorii język angielski z językiem francuskim otrzymali:

Zuzanna Kurzeja z Gimnazjum nr 3 w Nowym Sączu

Weronika Mędoń z Zespołu Szkół Społecznych "SPLOT" w Nowym Sączu

Agnieszka Głuszek z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej

Jan Wojtas z Gimnazjum nr 3 w Nowym Sączu

W klasyfikacji zespołowej w kategorii język angielski z językiem niemieckim dyplomy uznania otrzymały:

I. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej

II. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Jazowsku

III. Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku

W klasyfikacji zespołowej w kategorii język angielski z językiem francuskim dyplomy uznania otrzymały:

I. Gimnazjum nr 3 oraz Gimnazjum nr 2 oba z Nowego Sącza

II. Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej

III. Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" w Nowym Sączu


W 2015 roku nagrodzeni zostali:


W klasyfikacji zespołowej w kategorii angielski z niemieckim dyplomy uznania otrzymały:

I Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Gimnazjum nr 1 w Nowym Sączu

II Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Gimnazjum w Jazowsku

III Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu


W klasyfikacji zespołowej w kategorii angielski z francuskim dyplomy uznania otrzymały:

I Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej

II Społeczne Gimnazjum SPLOT w Nowym Sączu

III Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Nowym Sączu

K l a s y f i k a c j a  i n d y w i d u a l n a

Kategoria: język angielski z językiem francuskim

I miejsce – Emilia Antkiewicz - Społeczne Gimnazjum SPLOT w Nowym Sączu

II miejsce – Magdalena Dębska – Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej

III miejsce - Zuzanna Struzik - Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej


Kategoria: język angielski z językiem niemieckim

I miejsce – Bianka Kowalska – Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu

II miejsce – Aneta Krzyściak – Zespół Szkół Publicznych w Szczyrzycu

III miejsce – Karolina Kudrawczuk – Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Gimnazjum w Jazowsku


W 2016 roku nagrody otrzymali:

K l a s y f i k a c j a i n d y w i d u a l n a

Kategoria: język angielski z językiem francuskim

I miejsce - Katarzyna Król - Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

II miejsce - Julia Jastrzębska –Gimnazjum Akademickie Jezuitów w Nowym Sączu

III miejsce - Laura Stepaniak - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Gimnazjum nr 1
w Nowym Sączu


Kategoria: język angielski z językiem niemieckim

I miejsce - Weronika Michalik Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Gimnazjum nr 1 w Nowym Sączu

II miejsce - Przemysław Załubski Społeczne Gimnazjum SPLOT z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

III miejsce - Maciej Wojtarowicz Gimnazjum Akademickie Jezuitów w Nowym Sączu

K l a s y f i k a c j a z e s p o ł o w a:

Kategoria: język angielski z językiem francuskim

I miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Gimnazjum nr 1 w Nowym Sączu

II miejsce – Gimnazjum Akademickie Jezuitów w Nowym Sączu

III miejsce – Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu