Dura lex, sed lex

Nasz program oparty jest na materiałach amerykańskiego programu „Street Law”, który zaadaptowaliśmy do rzeczywistości i potrzeb Polski i innych krajów post-komunistycznych. W oparciu o opracowane przez nas materiały MTO przeszkoliło w 2003 r.  grupę nauczycieli z Rumunii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Mołdowy, Albanii oraz Bułgarii. Po powrocie do  swoich krajów pracowali oni z młodzieżą podczas zajęć pozalekcyjnych. W sumie pracowało 50 grup po 20 osób, co w rezultacie pozwoliło rozpocząć pracę z 1000 uczniów w sześciu krajach bałkańskich. Tę ideę podnoszenia świadomości obywatelskiej poprzez edukację prawną  przenieśliśmy w 2006 r. na teren Ukrainy, a w 2009 na Białoruś.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń – zarówno w Polsce, jak i na Bałkanach - wydaje nam się, iż prawo postrzegane jest przez szarych obywateli jako niedostępny moloch i skomplikowany labirynt. Prawda, którą chcemy przekazać jest jednak zupełnie inna: prawo niekoniecznie musi ograniczać - powstało bowiem po to, aby nam służyć.  Program ten nie tylko wyposażył uczestników w wiedzę na temat procedur i przepisów prawnych,  z którymi stykamy się na co dzień, lecz także - dzięki  odpowiednio stosowanym metodom nauczania - pozwolił im uwierzyć w siebie i nabrać szacunku do siebie samych.

Jest to szczególnie ważne dla społeczeństw, w których z różnych powodów pojawił się chaos. Trzeba pamiętać, że budowa społeczeństwa obywatelskiego jest bardzo trudna, funkcjonowanie w okresie przejściowym dla zwykłego obywatela też nie jest łatwe, a zasadniczym elementem takiej zmiany jest prawo - funkcjonujące właściwie i szanowane. Ignorancja nie idzie w parze z wolnością. 

Programy takie, jak ten są szczególnie ważne w krajach byłego obozu komunistycznego. Pozwalają młodzieży, a tym samym i dorosłym, zrozumieć, że społeczeństwo obywatelskie oparte jest na poszanowaniu prawa, które z kolei ma być skonstruowane tak, by służyć ludziom, a nie być skierowane przeciwko nim (jak to często bywało na tych terenach). Program nasz uwzględnia pracę w mieszanych etnicznie grupach, swobodną wymianę poglądów oraz buduje bezpośrednie więzi międzyludzkie. Uczy też, że prawo nie jest po to, aby utrudniać obywatelowi swobodne funkcjonowanie (jak to było wcześniej), ale po to abyśmy czuli się bezpieczni . Program ten pomaga odbudować nadszarpnięty autorytet  władzy, tej bardzo bliskiej przeciętnemu obywatelowi (np. policjant) i tej na wyższym szczeblu (np.  członkowie władz centralnych).

„Dura lex, sed lex” na Bałkanach, 2003-2004
„Dura lex, sed lex” na Białorusi, 2009
„Dura Lex, Sed Lex działa na Białorusi i w Rosji”, 2009
„Dura lex, sed lex” na Ukrainie, 2006
« poprzednia 1 następna »