„Dura lex, sed lex” na Białorusi, 2009

Od sierpnia powstało 10 grup Dura Lex, Sed Lex, w pracy których brało udział ok. 250 osób. Młodzi ludzie podnieśli w grupie swoich kolegów, rodzin i znajomych świadomość konieczności przestrzegania prawa.

W listopadzie 2009 zorganizowaliśmy w Mińsku seminarium dla uczestników, którzy prowadzili własną grupę Dura Lex Sed Lex. Z powodu epidemii grypy przyjechało tylko 17 osób, ale każda grupa miała swojego przedstawiciela. Dzięki temu spotkaniu mieliśmy możliwość przyjrzenia się pracy wszystkich grup. Zachęcaliśmy uczestników do dalszych działań  w tym kierunku na rzecz społeczeństwa.

W listopadzie był również zaplanowany monitoring grup na miejscu, ale z powodu epidemii szkoły były zamknięte. Możliwości podróżowania i spotkania się z grupami były bardzo ograniczone. Z tego powodu zrezygnowaliśmy z monitoringu w miejscach pracy grup.

W naszej opinii zaplanowane rezultaty projektu przeszły nasze oczekiwania. Wszystkie 10 grup Dura Lex, Sed Lex (pod opieką „Legal Clinic of Belarusian State University” z siedzibą główną w Mińsku i oddziałami regionalnymi w 5 miastach) pracowało rzetelnie i z poświęceniem, służąc radą i pomocą coraz większej liczbie młodzieży.

 

Serdecznie dziękujemy programowi Polskiej Pomocy Zagranicznej MSZ za udzielone wsparcie, bez którego ten ważny projekt nie mógłby dojść do skutku.