„Dura Lex, Sed Lex działa na Białorusi i w Rosji”, 2009

Studenci z Rosji i Białorusi podczas zajęć w Nowym Sączu zdobywali umiejętności prowadzenia edukacji prawnej. Mamy nadzieję, że nasi goście podzielą się nowymi doświadczeniami ze swoimi młodszymi kolegami w rejonach gdzie mieszkają, uczą się i będą pracować.

W imieniu własnym i studentów pięknie dziękujemy programowi RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, kierowanemu przez Fundację Edukacja dla Demokracji, za wsparcie tego projektu.