„Dura lex, sed lex” na Ukrainie, 2006

Projekt polegał na przeszkoleniu w październiku 2006 r. grupy 24  nauczycieli, którzy pod opieką lokalnych koordynatorów i przy wsparciu trenerów MTO, opracowali na warsztatach w Nowym Sączu wstępny program „prawa dla każdego”, dostosowany do aktualnej sytuacji polityczno – ekonomiczno - prawnej na Ukrainie.  

Następnie poprowadzili oni w swoich szkołach zajęcia, w wyniku których razem z uczniami opracowane zostały materiały dydaktyczne (ostateczny program, scenariusze lekcji, podręcznik, zeszyt ćwiczeń) do pracy z  następnymi grupami. Dzięki temu około 700 uczniów w 24 szkołach oraz niezliczona rzesza ich kolegów, członków rodzin, sąsiadów itp. zaczęła interesować się prawem na co dzień, korzystać zeń i je szanować - co z kolei winno istotnie zmniejszyć udział przemocy w rozwiązywaniu konfliktów. Około 100 uczniów zaangażowało się w samodzielne projekty badawcze (case studies) - co zarówno przyczyniło się do ich rozwoju intelektualnego, jak i wprowadziło aktywne metody nauczania do szkół uczestniczących w projekcie. Powstał pakiet edukacyjny w języku ukraińskim i rosyjskim do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z edukacji prawnej

 

Dziękujemy MSZ za sponsorowanie tego projektu. Jesteśmy przekonani, że wniesie on świeży powiew do metodyki nauczania i że przyczyni się do podniesienia praworządności na Ukrainie