Prośba o przekazanie 1,5 % podatku

Szanowni Państwo,

zwracamy się z ogromną prośbą o przekazanie 1,5 % podatku Małopolskiemu Towarzystwu Oświatowemu (KRS nr 0000028184), w tym również Splotowi.

Prosimy również, byście Państwo zaznaczyli w odpowiedniej kratce zgodę na ujawnienie swego nazwiska.

W mijającym roku poczyniliśmy kolejne inwestycje, wyremontowaliśmy sale lekcyjne, doposażyliśmy szkołę w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki do nauki i pracy, dbamy o budynek szkoły i otaczający go ogród. Z przekazanego przez Państwa w 2022 roku 1% podatku zakupiliśmy kolumnę głośnikową i trzy projektory multimedialne do sal lekcyjnych.

Mamy świetnych uczniów i wspaniałych nauczycieli. Szkoła jest gwarna, wesoła i przedsiębiorcza. Znalazła się ona w nowo-wydanej publikacji o szkołach modelowych: „ Szkoły poza horyzont 2”, która jest „efektem wspólnej pracy przedstawicieli szkół, badaczy oraz ekspertów transformacji, przywództwa i innowacyjnej edukacji”. W rozdziale ”Uczenie się poprzez działanie” możemy poczytać o tym, jak Splot pracuje i jak wychowuje swoich uczniów, jak przygotowuje ich do osiągnięcia sukcesu we współczesnym świecie  - co, jak wiemy, nie jest dziś łatwe.

Zmagamy się z trudnościami, które mają dziś wszystkie szkoły, ale z optymizmem patrzymy w przyszłość. Wierzymy, że dzięki Państwa zainteresowaniu i życzliwości uda nam się nadal tworzyć i rozwijać szkołę pełną radości, ciekawości świata, otwartości i chęci działania.

Wszystkim, którzy w ubiegłym roku przekazali Splotowi 1% podatku, z całego serca dziękujemy i prosimy o kontynuację.

Z wyrazami szacunku
Alicja Derkowska – prezes MTO
Małgorzata Gucwa – dyrektor „Splotu”