Związki Charlesa Merrilla z paryską „Kulturą”

 

W dniu 28.04.2016 r. o godz. 17.00 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego oraz Zespołu Szkół Społecznych "Splot" przy ul. Limanowskiego 7 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Związki Charlesa Merrilla z paryską „Kulturą”. Dzięki uprzejmości pana Wojciecha Sikory – kierownika Instytutu Literackiego w Paryżu -  organizatorom udało się pozyskać skany oryginalnej korespondencji Charlesa Merrilla – honorowego członka Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i wieloletniego przyjaciela i sponsora „Splotu” – z Jerzym Giedroyciem, legendarnym Redaktorem „Kultury”.

Czytaj więcej: Związki Charlesa Merrilla z paryską „Kulturą”

 Finał Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

 

Wystawa poświęcona korespondencji Jerzego Giedroycia i Charlesa Merrilla z lat 1950-60.

 

Wystawa jest organizowana przez Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO): www.mto.org.pl, prowadzące w Nowym Sączu Zespół Szkół Społecznych "Splot" im Jana Karskiego, przy współpracy z Instytutem Kultury Paryskiej. Dzięki uprzejmości dyrektora Instytutu otrzymaliśmy skany licznych listów pisanych przez obu panów, wybraliśmy spośród nich 16 najciekawszych i te właśnie chcemy pokazać na wystawie wraz z kilkoma innymi, ciekawymi eksponatami.

Czytaj więcej: Wystawa poświęcona korespondencji Jerzego Giedroycia i Charlesa Merrilla z lat 1950-60.

II etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

 

W dniu 9 marca 2016 r. odbył się drugi etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”, w którym wzięło udział 102 uczniów gimnazjów
z Nowego Sącza oraz z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.

Do sprawdzianu ustnego przystąpią uczniowie, którzy uzyskali min.42 punkty z każdej kombinacji (język angielski z językiem niemieckim i język angielski z językiem francuskim) z testów pisemnych.

Czytaj więcej: II etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

III edycja konkursu językowego TANDEM dla uczniów gimnazjum.

 

W sobotę 2 kwietnia o godz. 10.00 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego  w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7 odbył się 2 etap zmagań najlepszych 109 uczestników. Uczniowie reprezentowali powiaty gorlicki, limanowski i oczywiście nowosądecki.

Etap finałowy to egzamin ustny, gdzie młodzież musi wykazać się płynnością wypowiedzi w dwóch językach. Finał konkursu odbędzie się juz w sobotę, 23 kwietnia - trzymamy kciuki, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody i ogromna satysfakcja!

 

Sponsorzy

Początek strony