flaga ua1

 

Stoimy ramię w ramię z Ukrainą i Ukraińcami!

Zgodnie z naszą misją jesteśmy zdecydowani pomóc dzieciom i młodzieży  z rodzin uchodźców napływających do Nowego Sącza i okolic poprzez:

 • Przyjmowanie ich do naszego Dwujęzycznego Zespołu Szkół Społecznych „Splot” (Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa z klasami Montessori).
 • Organizowanie psychologicznego i emocjonalnego wsparcia dla osób indywidualnych oraz grup.
 • Prowadzenie lekcji „Polski, jako język obcy”, aby pomóc w adaptacji do polskiego systemu edukacji tym, którzy zechcą pozostać w Polsce.
 • Zapewnienie podręczników ukraińskich oraz asysty nauczycieli  znających język ukraiński, by utrzymać ciągłość edukacji.
 • Organizowanie wspólnych, rekreacyjno-edukacyjnych zajęć świetlicowych, by zintegrować przybyszów z ich polskimi rówieśnikami.
 • Uświadamianie polskim dzieciom i młodzieży rolę i wagę solidarności  z Ukraińcami i ich krajem walczącym o wspólne wartości.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub +48 607 440 885.

 

Fundusz stypendialny dla dzieci uchodźców z Ukrainy

ING Bank Śląski S.A. O/ NOWY SĄCZ

Nr rachunku IBAN: PL 27 1050 1722 1000 0090 3007 2061

Waluta rachunku: PLN

Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

 

We stand firmly with Ukraine and Ukrainians!

As an educational organization we are committed to helping Ukrainian children and youth by:

 • Welcoming them into our school: Splot Independent Elementary and High School
 • Organizing psychological and emotional support for individuals and groups
 • Providing lessons of Polish as a Foreign language to help adapt to the Polish educational system for those who wish to remain in Poland
 • Providing textbooks and tutoring in Ukrainian language
 • Organizing free time and educational activities to integrate with Polish peers
 • Raising awareness and organizing support amongst Polish children and youth so they can show true solidarity with Ukrainians and their embattled country.

Join us in making a difference in these difficult times! 
Contact: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or +48 607 440 885.

 

Ми підтримуємо Україну та українців!

Як освітня організація ми готові допомогти українським дітям та молоді шляхом:

 • Вітаючи їх у нашій школі: Splot Independent Elementary and High School
 • Організації психологічної та емоційної підтримки для окремих осіб та груп
 • Надання уроків польської мови як іноземної, щоб допомогти пристосуватися до польської системи освіти для тих, хто бажає залишитися в Польщі
 • Забезпечення підручниками та репетиторством з української мови
 • Організація вільного часу та освітніх заходів для інтеграції з польськими однолітками
 • Підвищення обізнаності та організація підтримки серед польських дітей та молоді, щоб вони могли виявляти справжню солідарність з українцями та їхньою країною, яка знаходиться у стані війни.

Приєднуйтесь до нас, щоб змінити ситуацію у ці важкі часи!
Контакти: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / +48 607 440 885.

 

Prośba o przekazanie 1% podatku

Nowy Sącz, 14 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Składając szczere życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2022 zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie 1% zapłaconego już przez Państwa podatku Małopolskiemu Towarzystwu Oświatowemu (KRS nr 0000028184), a tym samym Splotowi.

Prosimy również, byście Państwo zaznaczyli w odpowiedniej kratce zgodę na ujawnienie swego nazwiska. Obie prośby są równie ważne.

Mijający rok był dla nas wyjątkowo trudny, ze względu na pandemię, kilkakrotnie zmieniliśmy organizację pracy szkoły. Poczyniliśmy inwestycje: zakupiliśmy kolejny sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji, zapewniliśmy odpowiednie warunki sanitarne do nauki i pracy, cały czas dbamy o budynek szkoły, wyremontowaliśmy kolejną salę dla klas IV – VI Montessori. Z przekazanego przez Państwa w 2021 roku 1% podatku doinwestowaliśmy zakup najnowszego oprogramowania do pracowni komputerowej.

Obecnie Zespół Szkół Społecznych „Splot” tworzą szkoła podstawowa (klasy I – V Montessori) oraz dwa licea o zupełnie różnych programach (3-letnie po gimnazjum i 4-letnie po VIII klasie). Łącznie mamy w 13 oddziałach 238 uczniów.

Mamy świetnych uczniów i wspaniałych nauczycieli. Szkoła jest gwarna, wesoła i przedsiębiorcza.

Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Wierzymy, że dzięki Państwa zainteresowaniu i życzliwości uda nam się nadal tworzyć i rozwijać szkołę pełną radości, ciekawości świata, otwartości i chęci działania.

Inne aktualności znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.splot.info, na którą serdecznie zapraszamy.

Wszystkim, którzy w ubiegłym roku przekazali Splotowi 1%, z całego serca dziękujemy i prosimy o kontynuację.

Z wyrazami szacunku

Alicja Derkowska – prezes MTO

Małgorzata Gucwa – dyrektor „Splotu”

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe - 10 lat w Ukrainie

MTO 2 300x225Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO) pracowało w Ukrainie Przez ponad 10 lat od 2006 roku. Wielokrotnie przejechałyśmy – Julie i ja – małym samochodzikiem całą Ukrainę wzdłuż i wszerz. Od Użgorodu, przez Odessę, Symferopol, Zaporoże aż do Charkowa i z powrotem przez Winnicę, Tarnopol i Lwów. Po 2016 roku niestety sytuacja się zmieniła i nie mogliśmy kontynuować rozpoczętych projektów, ani prowadzić nowych, ale wciąż mamy w tym kraju wiele zaprzyjaźnionych szkól (głównie w małych miejscowościach) i wielu przyjaciół.

Pracowaliśmy w ten sposób, że zapraszaliśmy do Nowego Sącza grupy nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców na wizyty studyjne i warsztaty, na których dzieliliśmy się naszym doświadczeniem i naszymi materiałami, a następnie wyruszałyśmy na monitoring i odwiedzałyśmy każdą ze szkół. Mamy w Ukrainie zaufanych partnerów, np. Annę Ulanowską (ASSA, Charków), wspólnie z którymi planowaliśmy i wdrażaliśmy kolejne projekty. Oto niektóre z nich:

 • 2006 r. – „Dura lex, sed lex”: Projekt oparty był na materiałach amerykańskiego programu „Street Law”. W 2003 r. MTO przeszkoliło 23 nauczycieli z Rumunii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Mołdowy, Albanii oraz Bułgarii. Po powrocie do swoich krajów pracowali oni z młodzieżą podczas zajęć pozalekcyjnych. W sumie pracowało 50 grup po 20 osób, co w rezultacie pozwoliło rozpocząć pracę z 1000 uczniów w sześciu krajach bałkańskich. Tę ideę podnoszenia świadomości obywatelskiej poprzez edukację prawną przenieśliśmy w 2006 r. na teren Ukrainy. Projekt polegał na przeszkoleniu grupy 24 nauczycieli, którzy pod opieką lokalnych koordynatorów i przy wsparciu trenerów MTO, opracowali na warsztatach w Nowym Sączu wstępny program „prawa na co dzień”, dostosowany do aktualnej sytuacji polityczno – ekonomiczno – prawnej na Ukrainie. Następnie poprowadzili oni w swoich szkołach zajęcia, w wyniku których razem z uczniami opracowane zostały materiały dydaktyczne (program, scenariusze lekcji, podręcznik, zeszyt ćwiczeń) do pracy z następnymi grupami. Dzięki temu około 700 uczniów w 24 szkołach oraz niezliczona rzesza ich kolegów, członków rodzin, sąsiadów itp. zaczęła interesować się prawem na co dzień, korzystać zeń i je szanować – co z kolei winno istotnie zmniejszyć udział przemocy w rozwiązywaniu konfliktów. Około 100 uczniów zaangażowało się w samodzielne projekty badawcze (case studies) – co zarówno przyczyniło się do ich rozwoju intelektualnego, jak i wprowadziło aktywne metody nauczania do szkół uczestniczących w projekcie. Powstał pakiet edukacyjny w języku ukraińskim i rosyjskim do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z edukacji prawnej.
 • Osiągnięcia społeczne (Public Achievement) jest programem, który w bardzo praktyczny i naturalny sposób pomaga młodym ludziom stać się aktywnymi obywatelami, zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów społecznych. W 2004 r. program PA został przez MTO wprowadzony do Polski, Mołdowy, Rumunii i na Ukrainę. W latach 2006/2007/2008 program PA wkroczył na dobre na Ukrainę. Zaprosiliśmy do Nowego Sącza trzy grupy po 24 nauczycieli każda. Przygotowaliśmy ich do roli trenera PA, a następnie oni poprowadzili 52 nowe grupy, ale to wielki kraj i są całe rejony, gdzie o tej metodzie pracy z młodzieżą nigdy nie słyszano. W 2007 r. przejechałyśmy 5500 km odwiedzając te grupy w rejonach Użgorodu, Krymu, Charkowa i Tarnopola oraz prowadząc kolejne warsztaty dla nowych grup nauczycieli. We wrześniu 2007 odbyły się pierwsze Targi PA zorganizowane wspólnie z naszym partnerem ASSA w miejscowości Birka k/ Charkowa. Wzięło w nich udział 120 reprezentantów 31 grup PA oraz studentów, nauczycieli i dyrektorów szkół z rejonu Charkowa, Bakczysaraju, Zaporoża i Tarnopola. W 2009 r. ukraińscy trenerzy przygotowali około 150 nowych mentorów PA. Komentarz po szkoleniu trenerów na Krymie (26 uczestników): Но при завершении семинара мы убедились, что трениг удался, результаты превзошли наши ожидания, участники уехали вдохновленные, и мы очень надеемся на активную работу наставников новых PA групп и положительные результаты.

Chcemy we wrześniu/październiku b.r. zorganizować w naszej szkole dzień ukraiński, by przy ukraińskim stole uczcić wraz z uczniami tę rocznicę.

Poczynając od niewielkich projektów w późnych latach 1990-tych (np. „Polak – Kozak dwa bratanki”) do mniejszych spotkań roboczych i wizyt studyjnych w 2010-2016 stale byliśmy w kontakcie z naszym partnerami. Z największą przyjemnością zapraszaliśmy ich do siebie i z radością jeździłyśmy do nich. Uwielbiamy ukraińską kuchnię – ach te barszcze, te soljanki, te pierogi … Chcemy we wrześniu/październiku b.r. zorganizować w naszej szkole dzień ukraiński, by przy ukraińskim stole uczcić wraz z uczniami tę rocznicę.

Serdecznie pozdrawiamy naszych sąsiadów i przyjaciół!

Ala, Julie, Beata, Agata i Ania

Więcej informacji: ukraina30.pl

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe zaprasza na zajęcia dla rodziców w duchu

POZYTYWNEJ DYSCYPLINY

 

KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY

 

 

Znamy zwycięzców konkursu Dziękujemy Bohaterom Pomagamy ich Dzieciom.

1000 kart podarunkowych, 3 tygodnie intensywnych prac, 20 zaangażowanych lokalnych organizacji koordynujących akcję w poszczególnych województwach, prawie 150 publikacji w mediach lokalnych, trzy razy tyle w serwisach społecznościowych i niezwykła ilość dobrej energii i radości. Tak przebiegała akcja „Dziękujemy Bohaterom Pomagamy ich Dzieciom”, której organizatorem jest Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce, a *fundatorem nagród Fundacja 4F Pomaga*.

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że wyłoniliśmy 1000 uczniów, którzy otrzymają karty podarunkowe do sklepów odzieżowych 4F o wartości 500 zł.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY! Pełna ich lista znajduje się tutaj. Miło nam poinformować, że WSZYSTKIE dzieci zgłoszone do konkursu w woj. małopolskim zostały nagrodzone!!!

Nagrody wręczymy na spotkaniach, które zostaną zorganizowane na terenie poszczególnych województw. Wkrótce wszyscy zainteresowani otrzymają informacje gdzie i kiedy odbędą się. W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z wojewódzkimi Nominatorami (kontakt do nich znajdziecie na stronie wydarzenia - wystarczy kliknąć w nazwę organizacji znajdującej się w tabelce, na profilach na Facebooku) lub głównym organizatorem akcji.

Nagroda specjalna - 500 zł

Odpowiedzi na pytanie „Dlaczego mój tato, mama jest bohaterem” są bardzo wzruszające. Pokazują ogrom pracy i zaangażowanie pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy czy ratowników medycznych, a też pokazują ile serca, troski i energii wkładają w opiekę nad pacjentami. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja wyłoniła jedną odpowiedź, której autorka otrzymuje nagrodę specjalną w wysokości 500 zł.

Serdecznie gratulujemy laureatce Michalinie z Rzeszowa.

„Moja mama by nieść pomoc chorym dzieciom zamienia się w kosmitę, choć w kombinezonie jest bardzo gorąco. Potrafi czarować - zamieniać straszne wenflony w latające motylki i szybciutko gryzące komary”.

Inne wspaniałe wypowiedzi znajdziecie tutaj

Serdecznie pozdrawiamy Fundację 4F Pomaga, która ufundowała karty podarunkowe, wszystkie instytucje i media, które nas wsparły w promocji wydarzenia oraz Nominatorów z poszczególnych województw, bez których nasze wydarzenie nie mogłoby się odbyć.

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Stowarzyszenie Czajnia, Oko-Oblicza Kłodawskich Okolic, Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej MŁODZI RAZEM, Stowarzyszenie W.A.R.K.A., Stowarzyszenie UKS Spiders Krapkowice, Fundusz Lokalny w Leżajsku, Sokólski Fundusz Lokalny, Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT, Raciborski Fundusz Lokalny, Żywiecka Fundacja Rozwoju, Świętokrzyski Fundusz Lokalny, BARKA Fundacja Pomocy Wzajemnej, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, Nidzicki Fundusz Lokalny, Darłowskie Centrum Wolontariatu

Sponsorzy

Początek strony