Wszyscy zbieramy fundusze dla SPLOTU!

Zapraszamy na nasze aukcje w OLX oraz do włączenia się w zbieranie kolejnych eksponatów.

 

Zobacz nasze aukcje

 Finał Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM” 2018

 

II etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”2018

W dniu 7 kwietnia 2018 r. odbył się II etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”, w którym wzięło udział 107 uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z Nowego Sącza oraz z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego i nowotarskiego.

Do sprawdzianu ustnego przystąpią uczniowie, którzy uzyskali z testów pisemnych: język angielski z językiem niemieckim min.55 punktów i z języka angielskiego z językiem francuskim min.64 punkty.

Poniżej zamieszczamy listy uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki i zakwalifikowali się do części ustnej II etapu konkursu.

Pragniemy serdecznie pogratulować uczniom, którzy wezmą udział w finałowym sprawdzianie oraz podziękować Nauczycielom za przygotowanie uczniów i owocną współpracę przy realizacji konkursu.

Sprawdzian ustny odbędzie się 21 kwietnia br. (sobota) od godz. 10.00 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7. W tym dniu będzie możliwość wglądu w prace pisemne uczestników II etapu.

Rejestracja uczestników od godziny 9:15 na podstawie legitymacji ze zdjęciem.

Uczeń przystępujący do części ustnej konkursu otrzyma arkusz ze zdjęciami sytuacyjnymi i listą pytań związanych z takimi zagadnieniami, jak życie rodzinne, kultura, przyroda, podróże, zdrowie, żywienie, sport, zakupy. Zadaniem ucznia będzie opisanie zdjęć i wyjaśnienie sytuacji, jaką przedstawiają oraz odpowiedź na pytania z arkusza.

Nauczycieli zapraszamy do auli (I p. sala nr 16) na spotkanie podczas którego zostaną wręczone dyplomy uznania dla Nauczycieli którzy przygotowywali uczniów do II etapu (sprawdzian ustny) oraz dyplomy dla uczestników II etapu (sprawdzian ustny) W związku z tym proszę o jak najszybsze podanie dokładnych danych Nauczycieli (imię, nazwisko, nauczany język obcy i pełna aktualna nazwa szkoły), w celu przygotowania dyplomów.

O końcowej lokacie w konkursie decydować będzie suma punktów uzyskanych przez uczestnika w części pisemnej i w części ustnej drugiego etapu konkursu.

Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa szkół. O lokacie szkoły będzie decydowała suma punktów uzyskanych przez uczniów danej szkoły, którzy zajęli miejsca od 1 do 10 w każdej kombinacji.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane w dniu 25 kwietnia b.r. (środa) br. na stronie www.mto.org.pl  oraz przesłane na adresy e-mailowe Opiekunów.

Uroczyste wręczenie nagród Laureatom Międzyszkolnego Konkursu Językowego TANDEM odbędzie się w dn. 23 maja 2018 r. o godz. 16:00 w sali im. Stanisława Małachowskiego w budynku Ratusza
w Nowym Sączu.

Z poważaniem,

Prezes MTO, Beata Budzik

 

Wyniki II etapu pisemnego Międzyszkolnego Konkursu Językowego "Tandem" 2018:

 

I etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

                     pobrane               pobrane 1

  

W dniu 7 marca 2018 r. odbył się I etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”, w którym wzięło udział 470 uczniów gimnazjów i szkół podstawowych
z Nowego Sącza oraz z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego, nowotarskiego i myślenickiego.

Do sprawdzianu pisemnego II etapu konkursu przystąpią uczniowie, którzy uzyskali min.64 punkty z każdej kombinacji (język angielski z językiem niemieckim i język angielski z językiem francuskim) z testów pisemnych.

W załączeniu zamieszczamy listy uczniów, którzy uzyskali w/w liczbę punktów
i zakwalifikowali się do części pisemnej drugiego etapu konkursu.

Pragniemy serdecznie pogratulować uczniom, którzy wezmą udział w II etapie konkursu oraz podziękować Nauczycielom za przygotowanie uczniów i owocną współpracę przy realizacji konkursu oraz uczniom, którzy uczestniczyli w I etapie MKJ „TANDEM”.

Sprawdzian pisemny odbędzie się 7 kwietnia b.r. (sobota) od godz. 10.00 do 11.30 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7.

Rejestracja uczestników od godziny 9.15 na podstawie legitymacji ze zdjęciem.

Nauczycieli i Opiekunów zapraszamy do sali Szkoły Podstawowej Montessori na II piętrze o godzinie 10.30 na wspólne spotkanie.

Wyniki sprawdzianu pisemnego wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do sprawdzianu ustnego zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mto.org.pl w dniu 10 kwietnia 2018 r. (wtorek), oraz przesłane na adresy e-mailowe Opiekunów.

                                                                          

Organizator MKJ „TANDEM”

                                                                              Joanna Rasińska

 

LISTA UCZESTNIKÓW zakwalifikowanych do II etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego "TANDEM" 2018 w kategorii język angielski z językiem n i e m i e c k i m

LISTA UCZESTNIKÓW zakwalifikowanych do II etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego "TANDEM" 2018 w kategorii język angielski z językiem f r a n c u s k i m

 

Międzyszkolny Konkurs Językowy "TANDEM"

TANDEM LOGOMałopolskie Towarzystwo Oświatowe zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Językowym "TANDEM".

Konkurs odbędzie się:

I etap w macierzystych szkołach:

- sprawdzian pisemny - 7.03.2018r. (środa) o godz. 13.00.

II etap w budynku Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego, ul. Limanowskiego 7 w Nowym Sączu (Zespół Szkół Społecznych SPLOT im. J. Karskiego):

- sprawdzian pisemny - 7.04.2018r. (sobota) o godz. 10.00

- sprawdzian ustny - 21.04.2018r. (sobota) od godz. 10.00.

Termin przesyłania zgłoszeń - 1.03.2018r. (czwartek).

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA

Sponsorzy

Początek strony