O MTO

MTO jest organizacją pozarządową działającą w dziedzinie edukacji

MTO zostało założone w 1988r. przez grupę rodziców i nauczycieli...   

więcej >>>Programy

Więcej o programach realizowanych przez MTO

Tutaj można zapoznać się ze wszystkimi programami, w jakie zaangażowane jest MTO.

więcej >>>Jak pomóc

Wesprzyj naszą organizację

Możesz wesprzeć naszą organizację finansowo.

więcej >>>
Użytkowników online: 2
Ilość wizyt
Dziś: 11
Od 18-12-2011: 6995

Aktualności

 • Program stypendialny Rodziny Bartkowskich

   

   

  Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu od 1 września 2015 roku rozpoczyna przyznawanie stypendiów naukowo-rozwojowych. Stypendium jest fundowane przez Rodzinę Bartkowskich.

   

  Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniom gimnazjum i liceum z obszarów wiejskich. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy pragną kształcić się w gimnazjum lub liceum Zespołu Szkół Społecznych „Splot” im. Jana Karskiego w Nowym Sączu, jednak z powodów finansowych nie biorą takiej możliwości pod uwagę przy wyborze szkoły.

   

  Stypendium naukowo-rozwojowe będzie przyznawane uczniom od 1 września 2015 r. Termin składania wniosków do 29.06.2015 r. w sekretariacie MTO.

   

   

  Regulamim wraz z zalącznikami>>>

   

   

 • Wyniki finału Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

   

   

                               

   

  Miło nam poinformować, że etap finałowy konkursu odbył się w dn. 18.04.2015 r. i wzięło w nim udział 53 gimnazjalistów, którzy uzyskali najlepsze wyniki z części pisemnej drugiego etapu konkursu. Podczas finałowego sprawdzianu ustnego uczestnicy mogli wykazać się płynnością wypowiedzi w dwóch językach: angielskim oraz do wyboru niemieckim lub francuskim.

   

  Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 30 kwietnia (czwartek) 2015 r. o godz. 12.30 w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ”, przy ul. Długosza 3 w Nowym Sączu.

   

  K l a s y f i k a c j a 

   

  Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

   

  Nagrody dla finalistów konkursu sponsorowane są przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu  oraz Wydawnictwo Macmillan.

   

   

                              

   

   

   

   

   

   

 • Wyniki II etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

   

   

  W dniu 28 marca 2015 r. odbył się drugi etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”, w którym wzięło udział 107 uczniów gimnazjów z Nowego Sącza oraz z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego. więcej>>>

 • Wyniki I etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

   

   

  Z przyjemnością informujemy, że do konkursu przystąpiło łącznie 607 gimnazjalistów z 50 szkół, którzy w dniu 4 marca b.r. wzięli udział w eliminacjach szkolnych w dwóch kategoriach: język angielski z językiem niemieckim oraz język angielski z językiem francuskim. więcej>>>

 • Międzyszkolny Konkurs Językowy "TANDEM"

   

  Małopolskie Towarzystwo Oświatowe i  Centrum Językowe EXPERT zapraszają uczniów szkół  gimnazjalnych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Językowym ”T A N D E M”

   

  Konkurs odbędzie się:

   

  I etap w macierzystych szkołach – 4 marca 2015 r. (środa) o godz. 13.00

   

  II etap w  budynku Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego,

  ul. Limanowskiego 7 w Nowym Sączu (Zespół Szkół Społecznych SPLOT im J. Karskiego)  więcej>>>

   

   

   

 • "Dniestr, młodzież i demokracja" - podsumowanie projektu

   

  Celem tego dwuletniego projektu był rozwój demokracji lokalnej w mołdawskich rejonach Dubasari i Ialoveni. W szczególności:

   

  1. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

  2. Upowszechnianie metod dobrego rządzenia i przejrzystości działań lokalnej administracji zgodnie z zasadami demokracji i standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

  3. Wzmocnienie umiejętności liderskich młodych ludzi z wiejskich terenów Mołdowy.

  4. Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz rozwoju III Sektora.

  5. Rozwój nowych form komunikacji społecznej przy wykorzystaniu technik     informatycznych.

  6. Zaznajomienie obywateli rejonów Dubasari i Ialoveni z rolą i działalnością organizacji pozarządowych w Polsce, jako kraju należącego do UE.   więcej>>>

   

  Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i przez pana Charlesa Merrilla. Serdecznie dziękujemy sponsorom nie tylko za wsparcie finansowe, lecz także za ich szczere zainteresowanie przebiegiem projektu.

 • Apel polskich organizacji pozarządowych w przededniu oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy w Polsce

   

   

  Ukraińcy wychodząc przed rokiem na kijowski Majdan pokazali, że chcą żyć w wolnym i demokratycznym kraju. W państwie, które jest częścią Europy i respektuje jej wartości. Zapłacili za to ogromną cenę. Teraz starają się zmieniać swój kraj, mimo aneksji Krymu i wojny na wschodzie Ukrainy oraz tragicznego stanu państwa i gospodarki, do którego doprowadziły rządy poprzedniego prezydenta, a także zaniedbania i zaniechania wcześniejszych ekip.

   

   

  Polska od lat wspiera Ukrainę wierząc, że niepodległość, stabilność i dobrobyt ukraińskiego państwa są naszym żywotnym interesem. Pod tym przekonaniem podpisywały się wszystkie polskie rządy od 1989 roku. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza zbudowano sieć współpracy między polskimi i ukraińskimi miastami, instytucjami i społeczeństwami oraz zwykłymi ludźmi z obu krajów. Szczególną rolę w budowaniu tych relacji odgrywali zawsze przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Stworzony został państwowy i pozarządowy system wsparcia tych relacji. Jednak, w obliczu ogromu wyzwań, bezprecedensowego zagrożenia ze strony Rosji, przed którymi stoi społeczeństwo ukraińskie, nasze dotychczasowe zaangażowanie jest wysoce niewystarczające.

   

  Polska musi udzielić Ukrainie większego wsparcia w postaci wiedzy eksperckiej, wymiany doświadczeń, ale też środków finansowych potrzebnych do naprawy państwa i sposobu jego zarządzania, zreformowania gospodarki oraz zbliżenia tego kraju, zgodnie z wolą jego obywateli, do Unii Europejskiej. Dużą rolę do odegrania mają tu polskie organizacje pozarządowe, think tanki i niezależne instytucje eksperckie.

   

  Polacy pokazali swą solidarność z Ukraińcami podczas wydarzeń na Majdanie, organizując akcje i kampanie poparcia dla demonstrujących, ofiarnie wspierając rannych oraz ich rodziny, przyjmując ukraińską młodzież na polskie uczelnie. Dziś polskie organizacje pozarządowe starają się nieść pomoc rzeszom uchodźców z Krymu i obszarów ogarniętych walkami. Prowadzą zbiórki publiczne, wysyłają odzież, żywność, leki.

   

  To jednak za mało. Z powodu konfliktu prawie 800 tysięcy obywateli Ukrainy musiało opuścić swoje domy. Z taką ilością osób przesiedlonych nie poradzi sobie sam żaden rząd, tego obciążenia nie udźwignie nawet najlepiej zorganizowane i zamożne społeczeństwo. Państwo polskie powinno zdecydowanie zareagować i przeznaczyć realne środki na pomoc humanitarną dla ofiar konfliktu. Już dziś, zanim nadciągnie zima.

   

  Warszawa, 15 grudnia 2014

   

   

  Organizacje, które złożyły swój podpis:

   

  Fundacja im. Stefana Batorego

  Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

  Fundacja Inna Przestrzeń

  Fundacja Partners Polska

  Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk”

  Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

  Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

  Fundacja Szkoła Liderów

  Fundacja Współpracy Kobiet, Network of East West Women

  Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka

  Instytut Spraw Publicznych

  Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

  Polska Akcja Humanitarna

  Polska Fundacja im.  Roberta Schumana

  Stowarzyszenie Willa Decjusza

  Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

  Związek Ukraińców w Polsce

   

   

   

 • Dwudniowy rajd szlakami kurierów

   

  W dniu 19 września br. pod pomnikiem kurierów w Koszarzyskach zakończył się   dwudniowy rajd szlakiem kurierów. Wzięła w nim udział młodzież z nauczycielami ze szkoły w Ujanowicach, młodzież Zespołu Szkół Społecznych "Splot" im. Jana Karskiego z Nowego Sącza oraz uczniowie ze szkół w Starej Lubowni (Słowacja)  więcej>>>

 • Lekcja Patriotyzmu Jana Karskiego - konferencja w sądeckim ratuszu

   

  W ramach Dni Karskiego, w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza w dniu 16 września odbyła się konferencja pt. "Lekcja patriotyzmu Jana Karskiego". Wśród zaproszonych gości byli członkowie najbliższej rodziny Jana Karskiego, a także bliscy osób, które w 1940 roku uratowały życie Karskiemu podczas pobytu w Nowym Sączu. W konferencji wzięli również udział: Bożena Jawor, Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza, Grzegorz Baran, Małopolski Wicekurator Oświaty, przedstawiciele instytucji kulturalnych współpracujących przy organizacji Dni Karskiego, a wśród nich - Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Artur Franczak, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. W konferencji wziął też udział Maciej Wierzyński, publicysta, dziennikarz telewizyjny; przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Rady Miasta Nowego Sącza, a także dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół Społecznych "Splot" im. Jana Karskiego oraz uczniowie Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych. więcej>>>

 • Zmiana terminu warsztatów dla nauczycieli !

   

  Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu „ Sądeckimi śladami Jana Karskiego” przewidziane w dniach 12-14 września 2014 r. zostą przeprowadzone w późniejszym terminie.

   

  Planujemy, że warsztaty odbędą się na przełomie października i listopada.

  O dokładnym terminie poinformujemy Państwa wkrótce.

 • Warsztaty dla nauczycieli

   

  W ramach projektu "Sądeckimi śladami Jana Karskiego – ocalonego bohatera” odbędą się warsztaty dla nauczycieli w dniach 5-7 września 2014 oraz 12-14 września 2014 r.   Program warsztatów.   Serdecznie zapraszamy.

   

   

   

 • „VILLAGE – czyli Miasteczko” Nowy Rozdół, Ukraina

  Warsztaty przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami według międzynarodowego programu VILLAGE, czyli Miasteczko, zostały przeprowadzone przez Alicję Derkowską w dniach 8 – 12 października 2014. Uczestniczyło w nich 6 nauczycielek szkoły polonijnej, prowadzonej w Nowym Rozdole przez naszego partnera, stowarzyszenie „Wielkie Serce”.

   

  Zajęcia były prowadzone każdego dnia w godz. 9:00 – 13:00. Po południu Alicja Derkowska, jako native speaker, prowadziła z uczniami lekcje na temat Unii Europejskiej – krajów do niej należących, instytucji unijnych, wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europy oraz potrzeby tworzenia aktywnych Klubów Europejskich w szkołach państwowych, do których ci uczniowie uczęszczają.

   

  Wieczorami rozmawiano o przyszłej współpracy MTO i stowarzyszenia „Wielkie Serce”. Wspólnie wypracowaliśmy  szkic projektu, który następnie został szczegółowo opisany i złożony w formie wniosku o dofinansowanie do Programu RITA. więcej>>>

   

  _____________________________________________________________________

  Projekt jst współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Konkursu na realizację zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granica w 2014 r."

   

 • Dni Karskiego - Nowy Sącz 15 - 21 września 2014 r.

   

  W ramach obchodów Roku Jana Karskiego, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe we wspólpracy z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną,  Muzeum Okręgowym w Nowym Saczu oraz Muzeum Historii Polski mają zaszczyt zaprosić na Dni Karskiego w Nowym Sączu.

   

  Program:

   

  15-21 września

  Kino Helios, ul. lwowska 80

  Wystawa Jan Karski. Człowiek wolności

   

  15 września,  g.12.00 - 15.00 - Warsztaty dla młodzieży

  Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, ul. Limanowskiego 7

   

  16 września g. 9.00

  ul. Limanowskiego 7

  Nadanie imienia Jana Karskiego Zespołowi Szkół Społecznych Splot

  Konferencja "Lekcja patriotyzmu Jana Karskiego" g. 11.00-14.00  (I część)

                                                                                               g. 15.00-17.30  (II część)

  17 września g. 11.00-14.00 oraz g. 16.00-19.00

  Kino Helios, ul. Lwowska 80

  Przegląd filmów o Janie Karskim

   

  18-19 września - Rajd młodzieży szlakiem kurierów . Otwarcie polsko-słowackiej ścieżki edukacyjnej.

   

  na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

  Zapraszamy!

  Organizator w Nowym Sączu: Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

  Współorganizator: Muzeum Historii Polski w Warszawie

  Partnerzy w Nowym Sączu: Urząd Miasta Nowy Sącz, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum w Starej Lubowni na Słowacji, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu

  Sponsor obchodów w Nowym Sączu: MSZ

  Mecenas obchodów Roku Jana Karskiego: MKiDN

  Partnerzy Roku Karskiego: Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego, Muzeum Miasta Łodzi

  Patroni medialni Roku Karskiego: Polskie Radio, TVP, PAP, dzieje.pl, AMS

   

   

  ___________________________________________

  Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej
  i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014 r.

  _________________________

   

   

 • Rajd młodzieży szlakiem kurierów.

   

  Małopolskie Towarzystwo Oświatowe we współpracy z Urzędem Miasta Nowy Sącz, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną oraz PTTK odział "Beskid" w Nowym Sączu w dniach 18-19 września 2014 r. organizuje rajd śladami kurierów sądeckich dla młodzieży szkolnej z terenu miasta i powiatu. 

  Program rajdu.

   

  Zgłoszenia i zapisy na rajd jednodniowy w dniu 19.09.2014 r. pod nr tel. 18 4442557 do dnia 15.09.2014 r.

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

  ____________________________________________________________

  Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ w ramach konkursu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014 r.

   

   

 • Innowacyjne metody nauczania lekcji historii

  „Odwiedźcie nas, rodacy!” Wizyta warsztatowo-studyjna w Nowym Sączu w dn. 21 – 29.08.2014

   

  Projekt realizowany przez Małopolskie Towarzystwo Oświatowe powstał we współpracy z 3 organizacjami polonijnymi na Ukrainie: Towarzystwem Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu, Towarzystwem Pomocy Polakom „Wielkie Serce” - Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole oraz Wołyńskim Zjednoczeniem Nauczycieli Polskich na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej w Łucku. Zaprosiliśmy grupę 20 członków tych organizacji, jednak ze względu na trudną sytuację polityczną na Ukrainie przyjechało do nas 16 osób. więcej>>>

   

  _____________________________________________________________________

  Projekt jst współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Konkursu na realizację zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granica w 2014 r."

   

 • „Dniestr, młodzież i demokracja” _ wizyta studyjna w Nowym Sączu

   

  W dniach 12-21 lipca 2014 odbyła się w Nowym Sączu wizyta studyjna grupy młodych liderów z 13 miejscowości rejonu Ialoveni oraz koordynatora projektu w rejonie Dubasari.  Zaprosiliśmy łącznie 17 osób na 9 dni w celu zainspirowanie ich nowatorskimi pomysłami na działania lokalne oraz  konsultacje inicjatyw społecznych, które przygotowali przed przyjazdem do Polski. więcej>>>

   

   

   

 • Międzynarodowa konferencja w Taipei (Tajwan) 17-23.10.2014 r.

   

  Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu ogłasza nabór młodzieży w wieku 18-25 lat (5-7 osób) z powiatu nowosądeckiego

  na

  Międzynarodową konferencję

  "YOUTH PARTICIPATION SEMINAR ON YOUTH PUBLIC PARTICIPATION AND INTERNATIONAL HUMANITARIANISM IN THE AGE OF GLOBALIZATION" w Taipei (Tajwan)

  w dniach 17-23 października 2014 r.     więcej>>>

   

   

   

 • Projekt “Dniestr, młodzież i demokracja”

   

  W marcu 2014 odbyły się wszystkie zaplanowane w opisie projektu działania.

   

  Dwie trenerki MTO, J. Boudreau i A. Derkowska w ciągu dwóch dni odwiedziły wszystkie miejscowości rejonu Dubasari, które uczestniczyły w pierwszej fazie projektu. W każdej z nich na własne oczy przekonały się, że działania lokalne, wsparte finansowo przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, istotnie zostały wdrożone. Z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami lokalnych władz, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielami  i rodzicami wynikało, iż wykształceni przez nas młodzi liderzy są rozpoznawani w danej społeczności i cenieni za inicjatywę i wkład pracy. więcej>>>

   

   

   

 • XIII Konkurs Literacki dla Młodzieży „Pióro Splotu”

   

  Małopolskie Towarzystwo Oświatowe wraz z Zespołem Szkół Społecznych „Splot” w Nowym Sączu już po raz trzynasty organizuje Konkurs Literacki dla Młodzieży „Pióro Splotu”. 

   

  Celem konkursu jest zainteresowanie literaturą i rozbudzenie pasji literackich wśród uczniów. Poprzednie edycje spotkały się z dużym zainteresowaniem, mamy nadzieję, że w tym roku również tak będzie.

   

  Konkurs organizowany jest dzięki wsparciu finansowemu  Miasta Nowego Sącza.

   

  Patronat medialny sprawują: Dobry Tygodnik Sądecki i Radio RDN Nowy Sącz. więcej>>>

   

   

 • DNIESTR, MŁODZIEŻ I DEMOKRACJA

   

  Miło nam poinformować, że Małopolskie Towarzystwo Oświatowe rozpoczyna na terenie Mołdowy realizację II Modułu projektu pt. „Dniestr, młodzież i demokracja”.

   

  W dniach 9-12 marca br. dwóch trenerów MTO będzie monitorować rezultaty projektu z 2013 (I Moduł) w rejonie Dubasari. Odbędzie się szkolenie dla przyszłych trenerów, którzy będą z nami pracować w Laloveni. W dniach 13-17 marca br. zostaną przeprowadzone warsztaty w Laloveni dla 26 młodych przywódców lokalnych.

   

  W Kiszyniowie na konferencji podsumowującej I rok działalności  Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Ialoveni trenerzy MTO wraz z koordynatorem z Mołdowy będą prezentować przebieg i rezultaty I Modułu projektu.

   

  Informacja o naszym projekcie i sponsorach oraz zaproszenie na warsztaty w Laloveni znalazły się również na stronie mołdawskiej: http://ialovenionline.md/diverse/2728-concurs-de-granturi-pentru-tinerii-din-raionul-ialoveni

   

   

   

 • Międzyszkolny Konkurs Językowy „T A N D E M”

   

  Małopolskie Towarzystwo Oświatowe organizuje Międzyszkolny Konkurs Językowy „TANDEM”.

  Celem konkursu jest zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych do doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności lingwistycznych. Uczestnicy Konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu dwóch języków obcych  - angielskiego, jako języka obowiązkowego oraz do wyboru – języka francuskiego lub niemieckiego.

  Patronat nad konkursem sprawuje mgr Beata Budzik – Prezes MTO. więcej>>>

 • "Międzynarodowa wymiana młodzieży"

   

  Dobiegł końca projekt pt. „ Międzynarodowa wymiana młodzieży” w ramach którego 10 uczniów z Zespołu Szkół Społecznych Splot wraz z opiekunami wyjechało w sierpniu 2013 r. do Izraela, a w dniach 28 listopada do 5 grudnia 2013 r. gościliśmy grupę 12 uczniów z Izraela.

   

  Celem projektu było rozwijanie współpracy młodzieży szkolnej w wieku 14 - 18 lat z Zespołu Szkół Społecznych SPLOT z Nowego Sącza i Hakfar Hayarok z Izraela, a poprzez to promowanie tolerancji i rozumienia dla różnorodności i podobieństw kulturowych obu narodów, dążenie do wyeliminowania zakorzenionych w naszej kulturze i języku ksenofobicznych uprzedzeń, a także do zwiększenia liczby i zakresu podejmowanych w Polsce działań, które budują postawę tolerancji i otwartości.  galeria>>>

   

  Film z pobytu uczniów w Izraelu: http://www.youtube.com/watch?v=no3uyRe-qlE&feature=c4-overview&list=UU2Tt542OrHg9thY1a3PaASw

   

  Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego:

  „Międzynarodowa wymiana młodzieży”

   

 • Wizyta studyjno - warsztatowa w ramach projektu "Dzieli nas tylko Bug"

   

  W drugiej połowie października zaprosiliśmy do Nowego Sącza na 10 dni grupę 10 uczniów i 2 nauczycieli z Białorusi, która wraz z analogiczną grupą sądeckich licealistów i nauczycieli wzięła udział w warsztatach z autoprezentacji, komunikacji, negocjacji oraz współpracy z mediami i środowiskiem lokalnym. Ponadto odbyły się spotkania z przedstawicielami biznesu, kultury, liderami przedsiębiorczości oraz organizacjami pożytku publicznego. więcej>>>

   

                         Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania

                                                                         „Poznaj swojego sąsiada – edycja druga”.

   

   

 • „Dniestr, młodzież i demokracja”

   

  Miło nam poinformować, że projekt, którego głównym celem jest rozwój demokracji lokalnej w rejonie Dubasari toczy się zgodnie z planem.

  Pragniemy zwiększyć aktywność obywateli w życiu publicznym poprzez upowszechnienie metod dobrego rządzenia i przejrzystości działań lokalnej administracji zgodnie z zasadami demokracji. Zależy nam również na wzmocnieniu umiejętności liderskich młodych ludzi z wiejskich terenów wschodniej Mołdowy.

  Warsztaty w Kosznicy oraz warsztaty i wizyta studyjna w Polsce miały zainspirować młodych ludzi do pracy nad swymi małymi projektami. W efekcie powstało i jest wdrażanych 11 lokalnych projektów oraz jeden o zasięgu rejonowym. więcej>>>

   

   

 • Konferencja "Jan Karski - ocalony bohater"

   

  http://www.karski-nowysacz.pl

   

  W dniu 9 października br. o  godzinie  9.00.w Miasteczku Galicyjskim odbyła sie konferencja poświęcona Janowi Karskiemu i ludziom, którzy pomimo śmiertelnego zagrożenia nie zawahali się uratować mu życia.

   

  http://muzhp.pl/aktualnosci/1178/konferencja-i-wystawa-o-janie-karskim-w-nowym-saczu

  http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/karski-nalezy-tez-do-sadeczan-konferencja-o-bohaterze,51939

  http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1013449,bez-bohaterstwa-sadeczan-nie-byloby-raportu-karskiego,id,t.html#czytaj_dalej
   

  ____________________________________________________________________________

  Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013 r.

   

   

 • Jan Karski - ocalony bohater

  Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu realizuje projekt, mający na celu przybliżenie postaci Jana Karskiego – moralnego autorytetu, polskiego bohatera XX wieku o międzynarodowym wymiarze - w atrakcyjny sposób mieszkańcom naszego miasta.

  Powszechnie znana jest misja Jana Karskiego z 1942 roku, ale nie wszyscy wiedzą, że nie byłoby „Raportu Karskiego”, gdyby nie odwaga niewielkiej grupy mieszkańców Nowego Sącza.

   W czerwcu 1940 roku Karski, działając z ramienia władz podziemnych w pracach kurierskich dla rządu polskiego na uchodźstwie we Francji, wpadł w ręce gestapo na Słowacji. Po akcji ZWZ został odbity ze szpitala w Nowym Sączu.

  W odwecie za to 21 sierpnia 1941 roku w  Biegonicach Niemcy rozstrzelali 32 zakładników, a kilka innych osób zostało aresztowanych i wywiezionych do obozów koncentracyjnych. więcej>>> 

  ____________________________________________________________________________

  Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013 r.

   

   

 • Wizyta w gazecie internetowe "Sądeczanin"

  Wizyta studyjna i warsztaty w Polsce

  W dniach 3-12 września 2013 r. gościliśmy 16 młodych ludzi z 10 gmin rejonu Dubasari. Podczas pobytu w Nowym Sączu uczestnicy brali udział w warsztatach na temat Public Relations, zarządzania czasem oraz rozmaitych programów dla młodzieży w Unii Europejskiej, omówiono sposoby zarządzania projektem (SWAT) i zdobywania funduszy na wprowadzenie go w życie. Zostały wspólnie przeanalizowane małe, lokalne projekty przygotowane przez uczestników. Przeprowadziliśmy również wielogodzinne indywidualne konsultacje tych projektów, zwracając szczególną uwagę na prawidłowo skonstruowany, rzetelny budżet. więcej>>>

  galeria>>>