Wszyscy zbieramy fundusze dla SPLOTU!

Zapraszamy na nasze aukcje w OLX oraz do włączenia się w zbieranie kolejnych eksponatów.

 

Zobacz nasze aukcje

Edukacja dwujęzyczna w Polsce

Edukacja dwujęzyczna jest niezmiernie ważna w procesie przygotowania młodych ludzi do życia we współczesnej Europie i świecie. Ten projekt polega na systematycznym organizowaniu warsztatów dla nauczycieli rozmaitych przedmiotów nauczanych przez nich w języku polskim i angielskim oraz wspiera nauczanie dwujęzyczne w prowadzonym przez MTO Zespole Szkól Społecznych „Splot”.

Czytaj więcej: Edukacja dwujęzyczna w Polsce

Ożywienie programu PA w rejonie Charkowa (Ukraina)

Od wielu lat Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO) i stowarzyszenie Action for Sustainable Society Advancement (ASSA) wspólnie tworzyły i wdrażały rozmaite projekty we wschodniej Ukrainie. Najważniejszy z nich, Public Achievement (PA), osiągnął swój szczyt w 2008 roku na festiwalu inicjatyw społecznych w Charkowie. Praca z grupami młodzieży metodą PA była kontynuowana w niektórych szkołach. Pomysł niniejszego projektu wziął się z e-mailu jednej z uczestniczek poprzednich edycji PA, która opisała, jak ten program wpływa na uczniów w jej szkole i wyraziła potrzebę przygotowania większej ilości nauczycieli z różnych szkół do pracy tą metodą.

Czytaj więcej: Ożywienie programu PA w rejonie Charkowa (Ukraina)

Zdążyć przed … - realizacja projektu

Uczestnikami projektu byli uczniowie z Polski i Izraela w wieku 14-18 lat. Rozpoczęliśmy od spotkań z nauczycielami i uczniami ze wszystkich szkół im. Jana Karskiego w Polsce. Spotkania te były istotne, gdyż zadaniem uczniów w tym projekcie było przygotować videoksiążkę zawierającą wywiady ze Sprawiedliwymi lub Ocalałymi z Holocaustu. Wszystkie rozmowy miały być i były przeprowadzone i nagrane przez uczniów. Musieli oni wykazać się empatią i cierpliwością podczas nagrania oraz umiejętnoscią pracy z kamerą, a to wymagało wcześniejszego przygotowania. Dwie trenerki MTO były w czasie wakacji w Hakfar Hayarok i tam przygotowały grupę izraelską.

W październiku odbył sie w Nowym Sączu zlot szkół im. Jana Karskiego.W przedsięwzięciu wzięły udział delegacje ze wszystkich polskich szkół, którym patronuje Jan Karski (10 osób z każdej szkoły) tj. z Gimnazjum nr 14 w Rudzie Śląskiej, Gimnazjum Integracyjne nr 4 w Kielcach, Publicznego Gimnazjum nr 18 w Łodzi, Gimnazjum w Wiśniowej Górze, Technikum nr 8 w Warszawie, Zespół Szkół Społecznych „Splot” w Nowym Sączu a także delegacja uczniów i nauczycieli ze szkoły Hakfar-Hayarok z Tel Avivu, którego Jan Karski jest honorowym obywatelem.

Czytaj więcej: Zdążyć przed... - realizacja projektu

Sponsorzy

Początek strony