„Traktor dla Kenii”, 2007

a) Interaktywne warsztaty prowadzone w szkołach naszego regionu przez wolontariuszki z organizacji partnerskiej Simba Friends, które na wiele sposobów prezentowały życie codzienne w Kenii. Dla większości uczniów była to pierwsza w życiu okazja zetknięcia się z Afryką.

b) Mobilna wystawa ilustrująca działalność Simba Friends w Kenii została otwarta na Rynku w Nowym Sączu.

c) Dyskusja panelowa na temat roli Polski w Afryce i rodzajów pomocy, jaką Polska może tam ofiarować została zorganizowana w Zespole Szkół Społecznych „Splot” dla młodzieży z całego miasta. W  trakcie tej dyskusji uczestnicy wzięli udział w burzy mózgów i w rezultacie zaczęli tworzyć własne opowiadania o życiu w Polsce (po angielsku) oraz zbierać książeczki i zabawki dla dzieci z wioski Sega.

d) Zorganizowaliśmy happening pt. „Traktor dla Kenii”, na który złożyły się: przejazd autentycznego Kenijczyka nowiutkim, czerwonym traktorem po ulicach i placach Nowego Sącza;  koncert grupy muzyków kenijskich na Rynku oraz kolacja „kenijska”. Podczas tej kolacji każdy mieszkaniec mógł kupić sobie potrawę typową dla skromnej, wiejskiej kuchni w Kenii za cenę zwykłego dania w polskiej restauracji. Zebrane w ten sposób pieniądze zostały przekazane Simba Friends, z przeznaczeniem na zakup tak potrzebnego tam traktora.

Z całego serca dziękujemy Programowi RITA i  Ministerstwu Spraw Zagranicznych za wsparcie naszych starań o podniesienie  wiedzy o potrzebach  w krajach rozwijających się i o dążeniach Polski do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwojowych. 

This project is a continuation of last year’s initiative to encourage inhabitants of Nowy Sacz to contribute in a small way to improving life in a small village in Kenya. There were 4 phases in the project:

  1. Interactive workshops in district schools. Volunteers from our partner organization, “Simba Friends” from Warsaw, presented everyday life in Kenya. For many students this was a first exposure to anything African.

  2. A mobile exhibition of Photos from Simba Friends' activities in Kenya was open to the public in the main square on Nowy Sacz.

  3. An open panel discussion was held at Splot High School to discuss Poland’s role in Africa and what kind of help Poland can provide. As a result students came up with various ideas such as creating their own English books and collecting other books and toys for village children in Sega.

  4. Kenya Dinner and Tractor events were organized for the public. A typical Kenya dish was prepared and served by volunteers. It was available for the cost of a regular Polish lunch at a restaurant with all the funds going towards the purchase of a tractor for Sega. A musical evening with a Kenyan band and a tractor parade around the main square brought Kenya to Nowy Sacz.

We are grateful for the support of the RITA Program and Polish Ministry of Foreign Affairs for our efforts to raise awareness in Nowy Sacz district of the needs of developing countries and Poland’s commitment to the Millennium Development Goals.