„Szkolne Safari”, 2007

Wstępna wersja materiałów została przetestowana w październiku w trzech szkołach podstawowych na grupie około 300 uczniów. Po zebraniu opinii, uwag i komentarzy zarówno uczniów, jak i nauczycieli opracowano ostateczną wersję, która została umieszczona w Internecie, skąd można ją sobie ściągnąć za darmo do końca 2008 roku.

Zaprosiliśmy do udziału w projekcie wszystkie szkoły podstawowe małopolski. Nauczyciele zainteresowani tematem mogą otrzymać w MTO materiały w wersji drukowanej. Stronę internetową projektu: www.szkolnesafari.pl odwiedziły do końca 2007 roku  1236 osób.

Serdecznie dziękujemy Programowi RITA i  Ministerstwu Spraw Zagranicznych za zrozumienie potrzeby edukacji globalnej i wsparcie jej  w naszym regionie. 

This global education program for elementary school students in Malopolska region focused on Kenya and resulted in didactic materials for teachers and an interactive website.

In September and October 2007, a group of elementary school teachers created didactic materials for their students who were then invited to participate in a virtual safari in Kenya. During these activities students visited a small village in Kenya where they were able to see how the everyday life of their peers looks like. The initial version of the didactic materials was tested in three elementary schools in October and involved 300 students. Taking into consideration feedback from students and teachers, a final version was completed and made available on the internet where it is freely accessible until the end of 2008.

All elementary schools of Malopolska district were invited to participate in the project. Teachers that are interested in using the materials can receive a free copy from MTO. By the end of 2007 the website www.szkolnasafari.pl had been visited 1236 times.

We appreciate the support of the RITA Program and Polish Ministry of Foreign Affairs for their support of global education in the region.