„Nie ma wody na pustyni”, 2008

Powstała broszura, która została rozprowadzone bezpłatnie do szkół w całej Polsce. Każda osoba zainteresowana tymi materiałami może je otrzymać zwracając się e-mailowo do koordynatora projektu, Bruno Vastmansa: brunovas@wp.pl

Dziękujemy organizacjom partnerskim: Simba Friends, PROTOS i Broederlijk Delen za owocną współpracę. Publikacja broszury była zasługą wolontariuszy.