„Moja woda – wspólna woda”, 2008

a)  Dyskusja panelowa w sali obrad Ratusza na temat pomocy rozwojowej oprócz słuchaczy zgromadziła interesujących dyskutantów: dyrektora programowego MTO oraz koordynatora projektów w Instytucie Badań nad Cywilizacjami i wolontariusza z Misji Salezjańskiej – obaj panowie z Krakowa.

b)  Seria interaktywnych warsztatów została poprowadzona w szkołach sądeckich przez wolontariuszy Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) odpowiedzialnych za projekty PAH związane z dostępem do wody w różnych krajach. Zajęcia  te zostały dobrze ocenione przez dyrektorów szkól i z pewnością były interesujące dla uczniów.

c)  Ogłosiliśmy konkurs dla grup uczniowskich na prace plastyczne pt. „Bez wody nie ma życia”. Rezultaty przeszły nasze oczekiwania. Otrzymaliśmy 48 prac z 12 szkół. Zwycięzcom  konkursu zostały uroczyście wręczone nagrody w sądeckim Ratuszu. Pierwszą nagrodą byłą wycieczka całej klasy na „polską Saharę”, drugą – wycieczka całej grupy do hydroelektrowni w Czorsztynie, a trzecią – wycieczka do wytwórni wody mineralnej „Kryniczanka”. 

d)  W zespole Szkół Społecznych „Splot” został przygotowany, otwarty dla wszystkich zainteresowanych „Lunch dla Afryki”, na który składały się typowe potrawy wieśniaków w Kenii. Zjawiło się około 90 gości i każdy z nich płacił drobną kwotę za uczestnictwo. W ten sposób zebraliśmy 470 zł. Na wsparcie „wodnych” programów PAH.

Serdecznie dziękujemy Programowi RITA,  Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Miastu Nowy Sącz za wsparcie edukacji globalnej w naszym regionie.