Oprócz tych wizyt w każdym kraju były organizowane różne działania:

Na stronie www.weareone.org.pl można znaleźć pełną informację o wszystkich wydarzeniach związanych z tym projektem. “We Are One” jest także na Facebooku!

Do tej pory otrzymaliśmy wsparcie ze strony Komisji Europejskiej – Europa dla Obywateli (http://eacea.ec.europa.eu), Jewish Humanitarian Fund (www.jhf.nl), Fundacji Batorego (www.batory.org.pl) i Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl).

W 2011 roku przygotowywaliśmy się do prezentacji materiałów zebranych i opracowanych w ramach projektu. W 2012 r., podczas tzw. „Dni Jedności”, zaprezentujemy w każdym z uczestniczących krajów wszystkie rezultaty uzyskane w poprzednich latach. Z okazji tych dni zwiedzający będą mieli szansę zadumać się, przemyśleć i skomentować odkrycia uczestników we wszystkich pięciu krajach, które do tej pory były udostępnione tylko wewnątrz grupy. Będziemy organizować odczyty, wystawy, pokazy filmów dokumentalnych, wieczory poetyckie i przedstawienia teatralne oraz oprowadzać wycieczki po miejscach pamięci w naszych miastach. Udowodnimy, że historia najnowsza nie musi dzielić, lecz może łączyć ludzi.   

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom i fundacjom, dzięki którym projekt ten mógł zostać zrealizowany.