„I rozproszył ich po całej ziemi”, 2009

 

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (Nowy Sącz, Polska) we współpracy z Arbeitsgemeinschaft Alte Synagoge Petershagen (Niemcy) i The International Salomon University Easten Ukrainian Branch (Charków, Ukraina) zaprosiło grupę 18 studentów i innych zainteresowanych historią osób z Ukrainy, Polski i Niemiec, żeby zastanowić się nad pytaniem, dlaczego wspomnienie dawnych mieszkańców regionu nowosądeckiego jest zachowane w tak niejednolity sposób. W czasie 18-dniowego pobytu w Nowym Sączu studiowali oni historię Niemców Galicyjskich, Łemków i Żydów w formie, w jakiej się zachowała. Uczestnicy odbudowali część „zapomnianej” historii Żydów. Zinwentaryzowali Cmentarz Żydowski, to znaczy: zrobili jego plan, na którym została zaznaczona większość macew. Aby uchronić Cmentarz od zapomnienia, każda macewa została sfotografowana wg wytycznych osoby zajmującej się archiwizacją. Jako rezultat końcowy materiały te zostały przekazane Muzeum Okręgowemu w Nowym Sączu. W dniu 7 września 2009 r. wolontariusze prezentowali wyniki swojej pracy młodzieży szkolnej. Na stronie internetowej www.i-rozproszyl-ich.eu uczestnicy spotkania w Nowym Sączu przedstawiają wyniki badań. We współpracy z PWSZ w Nowym Sączu Małopolskie Towarzystwo Oświatowe przygotuje w roku 2010 wystawę, gdzie zostanie przedstawiony plan Cmentarza, zdjęcia i film.

Projekt ten współfinansowany  jest w ramach programu „Memoria. Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” prowadzonego przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz Fundację Batorego. Celem programu jest zachęcanie młodych ludzi z Europy Środkowej i Wschodniej do podejmowania wspólnych działań na rzecz ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Dziękujemy …                                                                                                       

batevzwww.memoria.org.pl  muzeum