„Ja wam pokażę”, 2006/7

W grudniu 2006 otrzymaliśmy grant od Żydowskiej Fundacji Humanitarnej w Holandii na projekt, który ma przygotować 60 uczniów w wieku gimnazjalnym (po 20 uczniów z Krakowa, Oświęcimia i Nowego Sącza) do prowadzenia dla swych rówieśników zajęć o kulturze, tradycjach i życiu codziennym Żydów mieszkających niegdyś w tych miejscach. Wybrani uczniowie najpierw zapoznali się z lokalnymi pozostałościami kultury żydowskiej (architektura, judaika, wspomnienia), a potem oprowadzali i dzielili się tą wiedzą z kolegami. Będziemy zachęcać do fotografowania i na zakończenie projektu zrobimy wystawę prac uczniowskich oraz wydamy album.