Programy dla Romów

MTO od 2001 roku prowadzi programy na rzecz Romów. W ciągu pięciu lat przygotowaliśmy 112 kobiet i mężczyzn z osiedli romskich rozsianych po całym kraju do pełnienia roli asystenta nauczyciela w klasach polsko-romskich. Szkolenia te były wspierane przez MEN, Fundację Batorego oraz MSWiA. W ich rezultacie wielu trwale bezrobotnych Romów znalazło pracę w lokalnych szkołach i „asystent romski” został wpisany na oficjalną listę zawodów. Co więcej,  zachęciło to niektórych z naszych dorosłych podopiecznych do powrotu do szkoły i kontynuowania własnej edukacji.

Od 2003 roku mamy w wielu krajach (Mołdowa, Rumunia, Kosowo, Słowacja, Czechy, Węgry) Romów, jako przyjaciół i organizacje romskie, jako partnerów. Jesteśmy z tego dumni i zawsze chętnie z nimi współpracujemy.