Otrzymaliśmy bardzo dużo listów z podziękowaniami od dyrektorów szkół i rodziców, które wyraźnie podkreślają skuteczność programu. Najbardziej cieszą nas listy od samych dzieci romskich, (chociaż nie zawsze pisane bez błędów), w których opisują jak wielką radość i miłą niespodziankę sprawiły im otrzymane dary.

Dziękujemy Fundacji Batorego, która przekazała MTO na ten cel dotację w wysokości 300.000 PLN na lata 2003-2005 (po 100.000 PLN rocznie). Niestety, ku wielkiemu ubolewaniu dzieci, rodziców i nauczycieli program ten został zamknięty ze względu na wyczerpanie się dostępnych na ten cel środków.

Sponsorzy

Początek strony