Programy dla Romów

MTO od 2001 roku prowadzi programy na rzecz Romów. W ciągu pięciu lat przygotowaliśmy 112 kobiet i mężczyzn z osiedli romskich rozsianych po całym kraju do pełnienia roli asystenta nauczyciela w klasach polsko-romskich. Szkolenia te były wspierane przez MEN, Fundację Batorego oraz MSWiA. W ich rezultacie wielu trwale bezrobotnych Romów znalazło pracę w lokalnych szkołach i „asystent romski” został wpisany na oficjalną listę zawodów. Co więcej,  zachęciło to niektórych z naszych dorosłych podopiecznych do powrotu do szkoły i kontynuowania własnej edukacji.

Od 2003 roku mamy w wielu krajach (Mołdowa, Rumunia, Kosowo, Słowacja, Czechy, Węgry) Romów, jako przyjaciół i organizacje romskie, jako partnerów. Jesteśmy z tego dumni i zawsze chętnie z nimi współpracujemy.  

Fundusz Samopomocy Romskiej, 2003-2006

Od 2003 r. MTO prowadziło Fundusz Samopomocy Romskiej, który został założony przez Romów, by pomagać Romom w sytuacjach kryzysowych. Z naszej strony oznaczało to otwarcie osobnego konta w EURO i prowadzenie go nieodpłatnie. Decyzje dotyczące dysponowania pieniędzmi na tym koncie należały wyłącznie do Komitetu Funduszu. W listopadzie 2006 r. Komitet ten zdecydował, że cała kwota winna być przekazana do Roma Education Fund w Budapeszcie. Zostało to wykonane niezwłocznie i konto jest już zlikwidowane. Dumni jesteśmy z zaufania, jakim nas obdarzono.

„Pierwszy krok” w Polsce, 2003-2005

Program Pomocy Dzieciom Romskim „Pierwszy krok” miał na celu poprawienie wyników
w nauce wśród dzieci romskich w całej Polsce, w klasach 0-IV SP poprzez bezpłatne przekazanie im podręczników i przyborów szkolnych. W roku szkolnym 2003/2004 udzieliliśmy pomocy 539 dzieciom romskim ze 103 szkół, a w roku szkolnym 2004/2005 udało nam się wesprzeć 586 dzieci ze 142 szkół, a w roku 2005/6 zaopatrzyliśmy 582 dzieci ze 171 szkół w całym kraju.

Czytaj więcej: „Pierwszy krok” w Polsce, 2003-2005

“Czy my się znamy?”, 2005

Projekt ten był logiczną kontynuacją programu na rzecz Romów, prowadzonego przez MTO od 2001 r. W ciągu pięciu lat przygotowaliśmy 112 kobiet i mężczyzn z osiedli romskich rozsianych po całym kraju do pełnienia roli asystenta nauczyciela w klasach polsko-romskich. Szkolenia te były wspierane przez MEN, Fundację Batorego oraz MSWiA. W ich rezultacie wielu trwale bezrobotnych Romów znalazło pracę w lokalnych szkołach i „asystent romski” został wpisany na oficjalną listę zawodów. Co więcej,  zachęciło to niektórych z naszych dorosłych podopiecznych do powrotu do szkoły i kontynuowania własnej edukacji.

Czytaj więcej: “Czy my się znamy?”, 2005

„Kobiety romskie łączcie się!”, 2002-2003

Celem tego projektu było zainicjowanie międzynarodowego ruchu na rzecz ekonomicznego i społecznego równouprawnienia Romów w Krajach Europy Środkowo- Wschodniej oraz na Bałkanach. Chcemy to osiągnąć poprzez zjednoczenie kobiet - liderek (romskich i nie-romskich) i powstanie Forum Kobiet Romskich oraz ośrodka ich spotkań i szkoleń w latach 2003 - 2013. Duże nadzieje wiązały się z pomysłem włączenia do projektu kobiet będących członkami światowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA. Ich udział przyczynił się do twórczego, innowacyjnego podejścia do tzw. „sytuacji bez wyjścia”. ASHOKA gromadzi ludzi niezwykłych, mających rzadki dar przedsiębiorczości społecznej, a więc idealnie spełniających wymagania tego projektu.

Czytaj więcej: „Kobiety romskie łączcie się!”, 2002-2003

Sponsorzy

Początek strony