Edukacja Globalna/Edukacja Rozwojowa

 

Edukacja rozwojowa przybliża polskiemu społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, pokazuje wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja rozwojowa powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.      

 

Edukacja rozwojowa ma celu zwiększenie zainteresowania Polaków działalnością pomocową Polski na arenie międzynarodowej. Jest bardzo ważne, aby społeczeństwo polskie rozumiało, dlaczego Polska pomaga innym krajom i miało świadomość, w jaki sposób i gdzie przekazywana jest pomoc. Edukacja rozwojowa powinna przyczynić się do lepszego zrozumienia i uzyskania akceptacji ze strony Polaków dla polskich działań pomocowych, a także do zwiększenia skuteczności współpracy na rzecz rozwoju. Poprawa warunków życia mieszkańców krajów biedniejszych, ich szybki rozwój oraz budowanie sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa globalnego jest naszą wspólną odpowiedzialnością.