Wstępna wersja materiałów została przetestowana w październiku w trzech szkołach podstawowych na grupie około 300 uczniów. Po zebraniu opinii, uwag i komentarzy zarówno uczniów, jak i nauczycieli opracowano ostateczną wersję, która została umieszczona w Internecie, skąd można ją sobie ściągnąć za darmo do końca 2008 roku.

Zaprosiliśmy do udziału w projekcie wszystkie szkoły podstawowe małopolski. Nauczyciele zainteresowani tematem mogą otrzymać w MTO materiały w wersji drukowanej. Stronę internetową projektu: www.szkolnesafari.pl odwiedziły do końca 2007 roku  1236 osób.

Serdecznie dziękujemy Programowi RITA i  Ministerstwu Spraw Zagranicznych za zrozumienie potrzeby edukacji globalnej i wsparcie jej  w naszym regionie. 

Sponsorzy

Początek strony