a)   Interaktywne warsztaty prowadzone w szkołach naszego regionu przez wolontariuszki z organizacji partnerskiej Simba Friends, które na wiele sposobów prezentowały życie codzienne w Kenii. Dla większości uczniów była to pierwsza w życiu okazja zetknięcia się z Afryką.

b)  Mobilna wystawa ilustrująca działalność Simba Friends w Kenii została otwarta na Rynku w Nowym Sączu.

c)  Dyskusja panelowa na temat roli Polski w Afryce i rodzajów pomocy, jaką Polska może tam ofiarować została zorganizowana w Zespole Szkół Społecznych „Splot” dla młodzieży z całego miasta. W  trakcie tej dyskusji uczestnicy wzięli udział w burzy mózgów i w rezultacie zaczęli tworzyć własne opowiadania o życiu w Polsce (po angielsku) oraz zbierać książeczki i zabawki dla dzieci z wioski Sega.

d)  Zorganizowaliśmy happening pt. „Traktor dla Kenii”, na który złożyły się: przejazd autentycznego Kenijczyka nowiutkim, czerwonym traktorem po ulicach i placach Nowego Sącza;  koncert grupy muzyków kenijskich na Rynku oraz kolacja „kenijska”. Podczas tej kolacji każdy mieszkaniec mógł kupić sobie potrawę typową dla skromnej, wiejskiej kuchni w Kenii za cenę zwykłego dania w polskiej restauracji. Zebrane w ten sposób pieniądze zostały przekazane Simba Friends, z przeznaczeniem na zakup tak potrzebnego tam traktora.

Z całego serca dziękujemy Programowi RITA i  Ministerstwu Spraw Zagranicznych za wsparcie naszych starań o podniesienie  wiedzy o potrzebach  w krajach rozwijających się i o dążeniach Polski do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwojowych.