Edukacja Globalna/Edukacja Rozwojowa

 

Edukacja rozwojowa przybliża polskiemu społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, pokazuje wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja rozwojowa powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.      

 

Edukacja rozwojowa ma celu zwiększenie zainteresowania Polaków działalnością pomocową Polski na arenie międzynarodowej. Jest bardzo ważne, aby społeczeństwo polskie rozumiało, dlaczego Polska pomaga innym krajom i miało świadomość, w jaki sposób i gdzie przekazywana jest pomoc. Edukacja rozwojowa powinna przyczynić się do lepszego zrozumienia i uzyskania akceptacji ze strony Polaków dla polskich działań pomocowych, a także do zwiększenia skuteczności współpracy na rzecz rozwoju. Poprawa warunków życia mieszkańców krajów biedniejszych, ich szybki rozwój oraz budowanie sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa globalnego jest naszą wspólną odpowiedzialnością. 

„Moja woda – wspólna woda”, 2008

Celem projektu było poinformowanie mieszkańców Nowego Sącza o problemach krajów rozwijających się i o postępach czynionych w kierunku osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwojowych. Szczególną uwagę poświeciliśmy Celowi 7, który dotyczy ochrony środowiska i dostępie do wody pitnej. Zorganizowana przez MTO kampania, skierowana do młodzieży gimnazjów i szkół średnich, składała się z kilku etapów.  

Czytaj więcej: „Moja woda – wspólna woda”, 2008

„Szkolne Safari”, 2007

Projekt miał na celu zapoznanie uczniów szkół podstawowych z życiem w kenijskiej wiosce. We wrześniu i październiku grupa nauczycieli szkół podstawowych wspólnie stworzyła materiały dydaktyczne, dzięki którym można było odbyć wraz z uczniami wirtualną wyprawę do Kenii.  Dzieci odwiedziły małą wioskę w Kenii, gdzie mogły przekonać się, jak wyglądają codzienne obowiązki, problemy i radości ich rówieśników.

Czytaj więcej: „Szkolne Safari”, 2007

„Nie ma wody na pustyni”, 2008

Celem projektu było uświadomienie uczniom szkół podstawowych problemów z dostępem do wody pitnej na dużych obszarach naszego globu.

Grupa nauczycieli zainteresowanych tym tematem zebrała się we wrześniu, aby wspólnie stworzyć materiały edukacyjne dla szkół podstawowych. W rezultacie ich pracy powstały skupione na tym temacie scenariusze lekcji geografii i biologii oraz kilka innowacyjnych zabaw i gier, uczących, jak każdy z nas może – i powinien – oszczędzać wodę w życiu codziennym.

Czytaj więcej: „Nie ma wody na pustyni”, 2008

„Traktor dla Kenii”, 2007

Projekt był rozwinięciem ubiegłorocznej inicjatywy, powstałej we współpracy ze stowarzyszeniem Simba Friends (Warszawa), od lat pracującym na rzecz małej wioski w Kenii. Projekt składał się z czterech części:

Czytaj więcej: „Traktor dla Kenii”, 2007

Sponsorzy

Początek strony