Wyniki I etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM” 2016

 

Z przyjemnością informujemy, że do konkursu przystąpiło łącznie 349 gimnazjalistów z 26 szkół, którzy w dniu 9 marca b.r. wzięli udział w eliminacjach szkolnych w dwóch kategoriach: język angielski z językiem niemieckim oraz język angielski z językiem francuskim.

Czytaj więcej: Wyniki I etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM” 2016

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe i  Centrum Językowe EXPERT zapraszają uczniów szkół  gimnazjalnych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Językowym ”T A N D E M”

Konkurs odbędzie się:

I etap w macierzystych szkołach – 9 marca 2016 r. (środa) o godz. 13.00

Przesłanie protokołów do dnia: 14 marca 2016 r.

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (test pisemny) zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mto.org.pl w dniu 21 marca 2016  r.

 

Na adres e-mailowy Opiekuna Szkolnego w dniu 8 marca 2016 r. zostaną przesłane materiały do przeprowadzenia I etapu konkursu.

II etap w  budynku Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego,

ul. Limanowskiego 7 w Nowym Sączu (Zespół Szkół Społecznych SPLOT im J. Karskiego)

- sprawdzian pisemny - 2 kwietnia 2016 r. (sobota) o godzinie 10.00

- sprawdzian ustny - 23 kwietnia 2016 r. (sobota) od godziny 10.00

W załączeniu:

- regulamin konkursu

- TANDEM-zgoda dane osobowe 2016

- TANDEM-protokół z I etapu 2016 

TANDEM LOGO

Anenii Noi: Kierunek – Unia Europejska

Projekt ten powstał z inicjatywy Rady Rejonu Anenii Noi, która w 2014 r. zwróciła się do utworzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Centrum Informacyjnego dla Samorządów Mołdawskich w Ialoveni z prośbą o konsultacje i ułatwienie im kontaktu z polskimi partnerami. W skład rejonu Anenii Noi wchodzi 8 wsi leżących w strefie buforowej, przy granicy z Naddniestrzem. Mieszkańcy tych terenów są od wielu lat pod presją pro-rosyjskiej i pro-separatystycznej propagandy, która ich obezwładnia i której nie chcą się już dłużej poddawać. Budowa społeczeństwa obywatelskiego jest dla nich żywotną kwestią, a solidarne rozwiązywanie palących problemów jest po prostu koniecznością.

Warsztaty Public Achievement

W maju 24 osoby z 14 różnych miejscowości wzięły udział w 4.dniowych warsztatach prowadzonych przez trenerki mołdawskiej organizacji ”Speranta” z Cahul: Marianę Budan i Galinę Parvanę. Grupa uczestników składała się z nauczycieli wybranych ze szkól wiejskich, znajdujących się w strefie buforowej, specjalistów od spraw młodzieży pracujących we wszystkich gminach rej. Anenii Noi oraz reprezentantów org. pozarządowych zajmujących się sprawami dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej: Anenii Noi: Kierunek - Unia Europejska

Czytanie rozwija wyobraźnię

Projekt ten miał na celu zwiększenie zainteresowania książką i czytelnictwem wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych z Sądecczyzny. Cel ten osiągnęliśmy poprzez zorganizowanie konkursu na przygotowanie stroju ulubionej postaci bajkowej przez uczniów szkół, które zgłosiły chęć udziału w projekcie. Zainteresowanie projektem było dużo większe niż zakładali organizatorzy, a poziom merytoryczny przewyższył najśmielsze oczekiwania. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 16 szkół z 260 uczniami. 16 bajek zostało przeczytanych przez uczniów klas I-III i dokładnie omówionych. W niektórych szkołach opracowano cały cykl imprez w oparciu o czytaną bajkę (np. w SP #8 wychowawczyni klasy IIc, mgr Agnieszka Wenczyńska, zorganizowała wyjazd klasy do kopalni soli w Wieliczce, aby pokazać dzieciom Solilandię).

Poziom artystyczny i merytoryczny finału konkursu był bardzo wysoki, a prezentacje i kostiumy charakteryzowały się kreatywnością i samodzielnością wykonania. Nauczyciele i opiekunowie wyrazili nadzieję na kontynuację inicjatywy w przyszłości.

Czytaj więcej: Czytanie rozwija wyobraźnię

Dzieci "Solidarności" - historia mówiona

Młodzi ludzie niewiele już wiedzą o ruchu Solidarności w Polsce i o tym, jak życie codzienne wyglądało w latach 1980-90, szczególnie na prowincji. To jest ważny okres w historii powszechnej, bo był to pierwszy, masowy, spontaniczny i pokojowy ruch oporu w Europie. Co ważniejsze, zakończył się on sukcesem w postaci rozpadu władzy komunistycznej w Polsce i lawiny podobnych przemian we wszystkich krajach dawnego bloku sowieckiego.

Dziś dla młodzieży jest to jeszcze jedna lekcja historii do przerobienia. Uważamy, że koniecznie należy opowiedzieć młodym o doświadczeniach członków Solidarności w sposób bardziej osobisty, emocjonalny i kolorowy. Postanowiliśmy więc przeprowadzić wywiady nie tylko z ludźmi działającymi w Solidarności na terenie byłego województwa nowosądeckiego lecz także z ich dziećmi, które obecnie są dwudziesto-trzydziestoletnie, zarejestrować je na taśmie video i podzielić się tymi materiałami ze szkołami w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj więcej: Dzieci "Solidarności" - historia mówiona

Sponsorzy

Początek strony