Dzieci "Solidarności" - historia mówiona

Młodzi ludzie niewiele już wiedzą o ruchu Solidarności w Polsce i o tym, jak życie codzienne wyglądało w latach 1980-90, szczególnie na prowincji. To jest ważny okres w historii powszechnej, bo był to pierwszy, masowy, spontaniczny i pokojowy ruch oporu w Europie. Co ważniejsze, zakończył się on sukcesem w postaci rozpadu władzy komunistycznej w Polsce i lawiny podobnych przemian we wszystkich krajach dawnego bloku sowieckiego.

Dziś dla młodzieży jest to jeszcze jedna lekcja historii do przerobienia. Uważamy, że koniecznie należy opowiedzieć młodym o doświadczeniach członków Solidarności w sposób bardziej osobisty, emocjonalny i kolorowy. Postanowiliśmy więc przeprowadzić wywiady nie tylko z ludźmi działającymi w Solidarności na terenie byłego województwa nowosądeckiego lecz także z ich dziećmi, które obecnie są dwudziesto-trzydziestoletnie, zarejestrować je na taśmie video i podzielić się tymi materiałami ze szkołami w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj więcej: Dzieci "Solidarności" - historia mówiona

Wyniki finału Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

pobrane   pobrane 1   pobrane 2

Miło nam poinformować, że etap finałowy konkursu odbył się w dn. 18.04.2015 r. i wzięło w nim udział 53 gimnazjalistów, którzy uzyskali najlepsze wyniki z części pisemnej drugiego etapu konkursu. Podczas finałowego sprawdzianu ustnego uczestnicy mogli wykazać się płynnością wypowiedzi w dwóch językach: angielskim oraz do wyboru niemieckim lub francuskim.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 30 kwietnia (czwartek) 2015 r. o godz. 12.30 wMałopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ”, przy ul. Długosza 3 w Nowym Sączu.

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Nagrody dla finalistów konkursu sponsorowane są przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu  oraz Wydawnictwo Macmillan.

pobrane 3   pobrane 4

Wyniki II etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

 

Do sprawdzianu ustnego przystąpipo 50% uczestników z każdej kombinacji(język angielski z językiem niemieckim i język angielski z językiem francuskim) z najlepszymi wynikami po testach pisemnych.

Czytaj więcej: Wyniki II etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

Wyniki I etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

 

Zamieszczamy listy uczestników etapu szkolnego, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu. Serdecznie gratulujemy wyników zarówno uczniom, jak i nauczycielom, którzy ich przygotowywali, a także motywowali i wspierali.

Czytaj więcej: Wyniki I etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

Międzyszkolny Konkurs Językowy "TANDEM"

 

- sprawdzian pisemny -28 marca 2015 r. (sobota) o godzinie 10.00

- sprawdzian ustny -11 kwietnia 2015 r. (sobota) od godziny 10.00

Termin przesyłania zgłoszeń -6 lutego 2015 r. (piątek)

W załączeniu:

- regulamin konkursu,

- karta zgłoszenia udziału w konkursie.

 

Sponsorzy

Początek strony