Hurra!!! Obchodzimy 30 lat istnienia!!!

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO) zostało założone w 1988 r. przez grupę rodziców i nauczycieli z ruchu obywatelskiego Solidarność. Głównym celem było założenie innowacyjnej, przyjaznej uczniom szkoły społecznej. Szkoła ta powstała w 1989 r. pod nazwą Zespół Szkół Społecznych „Splot”. Zaczynaliśmy od 14 uczniów dziś mamy ich ponad 170. Od 20 lat co roku jeden z naszych uczniów wyjeżdża na roczne stypendium do ekskluzywnej, prywatnej szkoły w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie nasi pracują jako wolontariusze na terenie miasta Nowego Sącza i poza nim. Nasi absolwenci zajmują odpowiedzialne stanowiska na uczelniach, w dyplomacji, w biznesie oraz w mediach - zarówno w kraju, jak i zagranicą. Charakteryzują się znajomością języków obcych, przedsiębiorczością, wiarą we własne siły i poczuciem odpowiedzialności społecznej. W 2019 roku „Splot” obchodzi swoje XXX-lecie.

MTO pracuje głównie z nauczycielami i uczniami promując nowoczesną edukację obywatelską w kraju i poza jego granicami. Pracujemy też z liderami w małych miejscowościach w krajach post totalitarnych, gdzie promujemy aktywność i odpowiedzialność wspólnot lokalnych. Pracujemy głównie metodą projektów. Mamy ogromne doświadczenie w pracy w młodymi liderami we własnym kraju i poza jego granicami poprzez różne programy, prowadzone w trzech obszarach: zagranicą, lokalnie oraz w naszej szkole społecznej „Splot”.

Obszar I: Projekty międzynarodowe

1. W latach 2001-2004 stworzyliśmy Sieć tzw. „Szkół Plus” oplatającą całe Bałkany do Albanii po Mołdowę, w 2005 r. wkroczyliśmy z tą siecią do Azerbejdżanu, a w 2011 r.  do Gruzji. Składa się ona obecnie z ponad 65 stowarzyszeń rodziców i nauczycieli wspomagających lokalną szkołę; 

2. Program Public Achievement (PA) – „Osiągnięcia społeczne” został przez nas wprowadzony na całych Bałkanach, na Ukrainie, w Azerbejdżanie i Gruzji  oraz w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Program ten doprowadził do powstania ponad 400 grup zaangażowanych w działania obywatelskie; 

3. Academy for Young Social Entrepreneurs (AYSE) – „Akademia Przedsiębiorczości Społecznej”, która w oparciu o członków Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA POLSKA zdołała od 2004 r. zainspirować i przygotować do samodzielnej działalności 250 młodych ludzi (z Mołdowy, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny oraz z Serbii, Kosowa i Czarnogóry); 

4. Program „Study Tours to Poland”, jako jeden z operatorów programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zaprosiliśmy już 118 studentów z Białorusi, Rosji, Mołdowy i Ukrainy na 11-dniowe wizyty studyjne w Polsce (2007-2011). 

5. W latach 2008 - 2016 działaliśmy na terenie Białorusi. Prowadziliśmy programy dotyczące prawa na co dzień : „Dura Lex, Sed Lex na Białorusi i w Rosji”, oraz „Dura Lex Sed Lex działa na Białorusi” (2009) sfinansowanym przez MSZ. Oba projekty uświadomiły nam palące problemy białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Zbudowaliśmy sieć pod nazwą Klub Lokalnych Liderów, która  wspiera tych liderów bazując na samopomocy i doradztwie lokalnych i zagranicznych ekspertów.

6. W latach 2014- 2016 pracowaliśmy z grupami dziennikarzy z Białorusi, Ukrainy  i Mołdawii w projekcie „Dziennikarze, demokracja i solidarność”, który był inspirowany wcześniejszymi projektami dla dziennikarzy białoruskich „Oko Solidarności” i „Oko Solidarności Plus”. Podzieliliśmy się doświadczeniem pracy niezależnych mediów w Polsce podczas warsztatów, wizyt studyjnych i staży w lokalnych redakcjach.

7. MTO od wielu lat pracuje w Mołdowie. Pozostajemy w ścisłym kontakcie z naszymi partnerami nawet kiedy w danym okresie nie prowadzimy tam żadnego projektu. W projekcie „Dniestr, młodzież i demokracja” mogliśmy więc oprzeć się na zdobytym uprzednio doświadczeniu w budowaniu odpowiedzialności społecznej młodych ludzi w krajach przechodzących transformację. W jego ramach wspieraliśmy młodzieżowe inicjatywy obywatelskie i pomagaliśmy zwykłemu obywatelowi lepiej orientować się w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym oraz do powstania społeczeństwa obywatelskiego na mołdawskiej prowincji.

Nasze projekty międzynarodowe w latach 1997 – 2016 współfinansowane były przez prywatnych sponsorów, instytucje i fundacje zagraniczne (np. National Endowment for Democracy, George Marshall Fund, Open Society Institute, PHARE 2000, Europe for Citizens, Citizens for Engaged Communities), polskie fundacje (np. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Solidarności Międzynarodowej), przez instytucje publiczne (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów). Jesteśmy członkiem-założycielem Grupy Zagranica – platformy polskich organizacji pozarządowych pracujących za granicą. W 2005 r. otrzymaliśmy I nagrodę w niezwykle prestiżowym, ogólnopolskim konkursie PRO PUBLICO BONO za tzw. dyplomację obywatelską.

Obszar II: Projekty lokalne i krajowe

Od 2001 r. prowadzimy "Pióro Splotu" - coroczny konkurs dla młodych pisarzy i poetów (gimnazjalistów i licealistów), w którym nagrody są fundowane przez lokalny samorząd. Od 2014 r. organizujemy Międzyszkolny Konkurs Językowy "Tandem", w którym uczniowie gimnazjów z pow. nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego i myślenickiego mogą wykazać się ponadprzeciętną znajomością w mowie i w piśmie dwóch języków obcych (angielski i do wyboru francuski lub niemiecki).

Od 2013 roku szerzymy wśród młodzieży nowosądeckiej - i nie tylko - wiedzę na temat Jana Karskiego, który stał się w 2014 roku patronem Zespołu Szkół Społecznych Splot w Nowym Sączu. W latach 2013 – 2018 realizowaliśmy liczne projekty inspirowane postacią Jana Karskiego we współpracy z instytucjami lokalnymi, partnerami publicznymi, szkołami im. Jana Karskiego i młodzieżą izraelską  z Tel- Avivu ze szkoły Hakfar Hayarok. W projekcie „Zdążyć przed …” uczniowie wszystkich polskich szkół im. Jana Karskiego oraz partnerskiej szkoły w Izraelu mogli osobiście zapoznać się z relacjami świadków holokaustu – zarówno uratowanymi, jak i ratującymi. Ludzie ci są obecnie w podeszłym wieku i niezmiernie ważne było wysłuchanie i zapisanie opowiadanych przez nich wspomnień zanim będzie na to za późno. Nagrane przez uczniów relacje zostały opracowane w postaci wideo-książki i będą służyły jako materiał edukacyjny przyszłym pokoleniom, świadczący o tym, jak wielu Polaków pomagało Żydom podczas wojny.

Obszar III: SPLOT

Najważniejszym i najstarszym projektem MTO jest prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych SPLOT z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego, na który składają się dwie szkoły: Montessori Społeczna Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu.

Sukcesy SPLOTU:

  • Od wielu lat nasza młodzież i nauczyciele współpracują z licznymi szkołami europejskimi w ramach programów Comenius, Erasmus i Erasmus +.
  • Uczniowie i nauczyciele byli zapraszani i brali czynny udział w konferencjach międzynarodowych, np. w 2000 r. w Japonii „International Democratic Schools Conference” lub na zaproszenie Kongresu USA w ramach prestiżowego programu kształcenia młodych liderów w 2012-13.
  • Od 2009 r. regularnie uczestniczymy w zjazdach International Congress for Environment and Leadership organizowanych w Tel Avivie, Izrael.
  • Od 20 lat współpracujemy z prestiżową szkołą Thomas Jefferson High School w St. Louis, Missouri, USA.
  • Zajmujemy wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych. W rankingu Pespektyw 2018/19 otrzymaliśmy Złotą Tarczę i pierwsze miejsce wśród liceów nowosądeckich.

Od 2015 wprowadziliśmy nauczanie dwujęzyczne, a od 2017 nauczanie metodą Montessori. Szkołę Montessori tworzymy od podstaw i mamy już dwie pierwsze klasy. Gromadzimy stosowne materiały edukacyjne i we współpracy z Polskim Instytutem Montessori szkolimy nauczycieli z Nowego Sącza, Krakowa i Rzeszowa.

                                     

Finał Międzyszkolnego Konkursu Językowego "TANDEM" 2019

Miło nam poinformować, że etap finałowy konkursu odbył się w dn. 30.03.2019 r. i wzięło w nim udział 47 uczniów gimnazjów i szkół podstawowych, którzy uzyskali najlepsze wyniki z części pisemnej drugiego etapu konkursu. Podczas finałowego sprawdzianu ustnego uczestnicy mogli wykazać się płynnością wypowiedzi w dwóch językach: angielskim oraz do wyboru niemieckim lub francuskim.

W załączeniu wyniki finału.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 29 maja (środa) 2019 r. o godz. 16.00 w sali ratuszowej im. Stanisława Małachowskiego w Nowym Sączu.

Nagrody dla finalistów konkursu sponsorowane są przez : Instytut Goethego w Krakowie , Citizens for Engaged Communities oraz Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

            W imieniu Organizatorów

                                P R E Z E S

Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego

                             Beata Budzik

 

Klasyfikacja indywidualna i zespołowa

II etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM” 2019

W dniu 16 marca 2019 r. odbył się drugi etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”, w którym wzięło udział 94 uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z Nowego Sącza oraz z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego i myślenickiego.

Do sprawdzianu ustnego przystąpi 30 uczniów, którzy uzyskali min. 68 punktów z kombinacji język angielski z językiem niemieckim i 22 uczniów, którzy uzyskali 78 punktów w kategorii język angielski z językiem francuskim z testów pisemnych.

Poniżej zamieszczamy listy uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki i zakwalifikowali się do części ustnej drugiego etapu konkursu.

 

Czytaj więcej: II etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego "TANDEM" 2019

I etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM” 2019

W dniu 26 lutego 2019 r. odbył się I etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM” 2019, w którym wzięło udział 489 uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z Nowego Sącza oraz z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego, nowotarskiego i myślenickiego.

Do sprawdzianu pisemnego II etapu konkursu przystąpią uczniowie, którzy uzyskali min. 60 punktów z kombinacji język angielski z językiem niemieckim oraz 62 punkty z kombinacji język angielski z językiem francuskim, z testów pisemnych.

Czytaj więcej: I etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego "TANDEM" 2019

Mobilna Biblioteka

 

Sponsorzy

Początek strony