Małopolskie Towarzystwo Oświatowe z ogromnym smutkiem i żalem żegna

Józefę (Ziutę) Hennelową

Była ona członkiem-założycielem naszego Towarzystwa. To w jej mieszkaniu w Krakowie w latach 1987-88 odbywały się pierwsze, nielegalne wówczas, spotkania rodziców i nauczycieli z Nowego Sącza, Krakowa i Tarnowa. To dzięki niej prof. Jan Błoński został pierwszym prezesem MTO. To ona przez wiele lat interesowała się naszymi działaniami i życzliwie nam kibicowała. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba empatyczna, mądra i serdeczna.

Sponsorzy

Początek strony