tandem logo

I etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM” 2020

W dniu 18 lutego 2020 r. odbył się I etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM” 2020, w którym wzięło udział 184 uczniów z 32 szkół podstawowych z Nowego Sącza oraz z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego i nowotarskiego.

Do sprawdzianu pisemnego II etapu konkursu przystąpią uczniowie, którzy uzyskali min. 50 punktów z kombinacji język angielski z językiem niemieckim oraz 50 punktów z kombinacji język angielski z językiem francuskim, z testów pisemnych.

W załączeniu zamieszczamy listy uczniów, którzy uzyskali w/w liczbę punktów i zakwalifikowali się do części pisemnej drugiego etapu konkursu.

Pragniemy serdecznie pogratulować uczniom, którzy wezmą udział w II etapie konkursu oraz podziękować Nauczycielom za przygotowanie uczniów i owocną współpracę przy realizacji konkursu oraz uczniom, którzy uczestniczyli w I etapie MKJ „TANDEM”.

Sprawdzian pisemny odbędzie się 14 marca b.r. (sobota) br. od godz. 10.00 do 11.30 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7.

Rejestracja uczestników od godziny 9.15 na podstawie legitymacji ze zdjęciem.

Nauczycieli i Opiekunów zapraszamy do biblioteki na II piętrze o godzinie 10.30 na wspólne spotkanie.

Wyniki sprawdzianu pisemnego wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do sprawdzianu ustnego zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mto.org.pl w dniu 18 marca 2020 r. (środa), oraz przesłane na adresy e-mailowe Opiekunów.

Organizator MKJ „TANDEM”

Joanna Rasińska

Wyniki w kategorii z językiem francuskim: kliknij

Wyniki w kategorii z językiem niemieckim: kliknij

Sponsorzy

Początek strony