II etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM” 2019

W dniu 16 marca 2019 r. odbył się drugi etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”, w którym wzięło udział 94 uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z Nowego Sącza oraz z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego i myślenickiego.

Do sprawdzianu ustnego przystąpi 30 uczniów, którzy uzyskali min. 68 punktów z kombinacji język angielski z językiem niemieckim i 22 uczniów, którzy uzyskali 78 punktów w kategorii język angielski z językiem francuskim z testów pisemnych.

Poniżej zamieszczamy listy uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki i zakwalifikowali się do części ustnej drugiego etapu konkursu.

 

Pragniemy serdecznie pogratulować uczniom, którzy wezmą udział w finałowym sprawdzianie oraz podziękować Nauczycielom za przygotowanie uczniów i owocną współpracę przy realizacji konkursu.

Sprawdzian ustny odbędzie się 30 marca br. (sobota) od godz. 10.00 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7. W tym dniu będzie możliwość wglądu w prace pisemne uczestników II etapu.

Rejestracja uczestników od godziny 9:15 na podstawie legitymacji ze zdjęciem.

Uczeń przystępujący do części ustnej konkursu otrzyma arkusz ze zdjęciami sytuacyjnymi i listą pytań związanych z takimi zagadnieniami, jak życie rodzinne, kultura, przyroda, podróże, zdrowie, żywienie, sport, zakupy. Zadaniem ucznia będzie opisanie zdjęć i wyjaśnienie sytuacji, jaką przedstawiają oraz odpowiedź na pytania z arkusza.

Nauczycieli zapraszamy do auli (I p. sala nr 16) na spotkanie podczas którego zostaną wręczone dyplomy uznania dla Nauczycieli którzy przygotowywali uczniów do II etapu (sprawdzian ustny)oraz dyplomy dla uczestników II etapu (sprawdzian ustny) W związku z tym proszę o jak najszybsze podanie dokładnych danych Nauczycieli, w celu przygotowania dyplomów.

O końcowej lokacie w konkursie decydować będzie suma punktów uzyskanych przez uczestnika w części pisemnej i w części ustnej drugiego etapu konkursu.

Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa szkół. O lokacie szkoły będzie decydowała suma punktów uzyskanych przez uczniów danej szkoły, którzy zajęli miejsca od 1 do 10 w każdej kombinacji.

Ostateczne wyniki konkursu, oraz termin wręczenia nagród Laureatom Międzyszkolnego Konkursu Językowego TANDEM zostaną podane w dniu 9 kwietnia br. na stronie www.mto.org.pl , oraz przesłane na adresy e-mailowe Opiekunów.

 

Z poważaniem,

Organizator MKJ „TANDEM”

Joanna Rasińska

 

Wyniki II etapu - zakwalifikowani do części ustnej JĘZYK FRANCUSKI

Wyniki II etapu - zakwalifikowani do części ustnej JĘZYK NIEMIECKI

Sponsorzy

Początek strony