Seminaria sokratejskie

Ponad trzy lata temu, dzięki Johnowi Zola z amerykańskiej organizacji pozarządowej Citizens for Engaged Communities, metodologia Seminariów Sokratejskich zawitała w Małopolskim Towarzystwie Oświatowym w Nowym Sączu i podbiła serca grupy edukatorek, które od września 2014 roku z pasją krzewią pedagogikę sokratejską wśród nauczycieli regionu małopolskiego.

W czerwcu 2016 już druga grupa adeptek metody ukończyła intensywny kurs oparty na comiesięcznych warsztatach, prowadzonych przez Barbarę Białek, regionalną koordynatorkę projektu, wraz z czterema innymi trenerkami: Celinką, Gosią, Dagmarką, i Edytką. Druga edycja comiesięcznych warsztatów „nauczyciele szkolą nauczycieli” była prawdziwie budującym doświadczeniem. Uczestniczki projektu entuzjastycznie zagłębiały tajniki tej niekonwencjonalnej metody i z każdym spotkaniem coraz sprawniej dokonywały selekcji tekstów spełniających warunki tekstu seminaryjnego. Jednak to co cieszy najbardziej jest odroczone w czasie: na seminariach przeprowadzonych w szkołach gdzie uczymy odkrywamy, że nasi uczniowie umiejętnie artykułują myśli, których być może nigdy nie mieliby sposobności wyrazić, broniąc swoje nie zawsze popularne poglądy, nabywając w ten sposób siły i odwagi, które zwłaszcza dzisiaj okazują się ważne, a nawet rzec by można niezbędne. Praca, którą „wykonują” podczas dyskusji odzwierciedla umiejętności potrzebne obywatelom w demokracji oraz ogólniej w jakiejkolwiek intelektualnej komunikacji.

Marzą nam się nauczyciele, którzy jak najmniej uczą, a jak najwięcej pozwalają innym uczyć się. Dla nauczycieli w tym marzeniu ważne jest tworzenie przyjaznego środowiska dla uczniów, środowiska w którym ci młodzi ludzie będą czuli się bezpiecznie, żeby odważnie artykułowali swoje myśli i przekonania, aby potem móc dokonywać właściwych wyborów oraz czynnie angażować się w sprawy dla nich ważne, takie jak wolność i człowieczeństwo. Seminaria sokratejskie uświadamiają konieczność tworzenia takiej przestrzeni, przestrzeni do oddychania, zadawania pytań, kwestionowania, popełniania błędów, umożliwiającej ich uczestnikom swobodną wymianę myśli w celu głębszego zrozumienia tekstu.

Naszym zadaniem jest tworzenie takiej przestrzeni, żeby móc aktywizować uczniów, komunikować nasze oczekiwania względem ich postaw oraz procesu ich uczenia się. To właśnie wiara w moc zadawania dobrych pytań, dyskusja zamiast debaty, umiejętność słuchania innych, zaakceptowanie braku jednej „właściwej” odpowiedzi czy też interpretacji czynią metodę Seminariów Sokratejskich tak bardzo wartościową. Na poziomie bardziej ogólnym, poprzez promowanie wspólnych poszukiwań rozmaitych znaczeń na wielu płaszczyznach seminaria potwierdzają społeczną naturę uczenia się. Podczas seminarium, na którym widzimy młodych ludzi dyskutujących z zaangażowaniem złożone kwestie współczesnego świata, uważnie słuchających poglądów innych, oraz wspierających dyplomatycznym językiem tych bardziej nieśmiałych, chciałoby się powiedzieć słowami klasyka: „Trwaj chwilo, jesteś piękna”.

Dziękujemy nauczycielom prowadzącym seminaria sokratejskie za zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie zajęć, a naszemu partnerowi, Citizens for Engaged Communities, za nieustające wsparcie merytoryczne i finansowe tego projektu.

Sponsorzy

Początek strony