Edukacja dwujęzyczna w Polsce

Edukacja dwujęzyczna jest niezmiernie ważna w procesie przygotowania młodych ludzi do życia we współczesnej Europie i świecie. Ten projekt polega na systematycznym organizowaniu warsztatów dla nauczycieli rozmaitych przedmiotów nauczanych przez nich w języku polskim i angielskim oraz wspiera nauczanie dwujęzyczne w prowadzonym przez MTO Zespole Szkól Społecznych „Splot”.

Prawdziwym wyzwaniem było znalezienie dobrych nauczycieli poszczególnych przedmiotów, którzy mogą równie dobrze prowadzić swoje lekcje po angielsku. Wymaga to od nauczyciela dodatkowego przygotowania, najczęściej stworzenia własnych materiałów oraz wyszukania źródeł w języku angielskim. Obecnie nie istnieją na rynku podręczniki do nauczania po angielsku różnych przedmiotów według polskiego programu. Dodatkową trudnością dla uczących w klasach dwujęzycznych jest brak materiałów na godziny wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne oraz interaktywnych metod angażujących uczniów.

Tę lukę, MTO może wypełnić z łatwością dzięki ponad 25.letniej współpracy ze stowarzyszeniem nauczycieli amerykańskich „Educators for Democracy” oraz programom takim jak Public Achievement, Street Law, czy Socratic Seminars. Mamy ogromną ilość materiałów po angielsku oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerów, którzy od lat prowadzą takie zajęcia zarówno w „Splocie”, jak i (po angielsku) dla licznych grup nauczycieli z Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Bośni, Gruzji, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii i Ukrainy.

Pierwsze takie warsztaty odbyły się w Nowym Sączu, w listopadzie 2016 dla grupy nauczycieli matematyki, geografii i WOSu. W 2017 planujemy doprosić na prowadzone po angielsku seminaria sokratejskie naszych wieloletnich partnerów z Albanii i z Serbii, by oni także mogli wprowadzić tę metodę w swoim kraju.

 

Najserdeczniej dziękujemy partnerskiej organizacji Citizens for Engaged Communities (CEC), USA za zrozumienie potrzeby i wagi tego projektu oraz wsparcie finansowe.

Sponsorzy

Początek strony