Ożywienie programu PA w rejonie Charkowa (Ukraina)

Od wielu lat Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO) i stowarzyszenie Action for Sustainable Society Advancement (ASSA) wspólnie tworzyły i wdrażały rozmaite projekty we wschodniej Ukrainie. Najważniejszy z nich, Public Achievement (PA), osiągnął swój szczyt w 2008 roku na festiwalu inicjatyw społecznych w Charkowie. Praca z grupami młodzieży metodą PA była kontynuowana w niektórych szkołach. Pomysł niniejszego projektu wziął się z e-mailu jednej z uczestniczek poprzednich edycji PA, która opisała, jak ten program wpływa na uczniów w jej szkole i wyraziła potrzebę przygotowania większej ilości nauczycieli z różnych szkół do pracy tą metodą.

W obecnej sytuacji politycznej Charków, graniczący od południa z rejonem Donbasu zajętym przez separatystów, stał się miejscem schronienia dla licznych uciekinierów z terenów ogarniętych wojną. Zapewnienie im w miarę godziwych warunków życia jest dużym wyzwaniem dla władz miasta i rejonu, a organizacje pozarządowe starają się w tym pomagać. Wyjaśnianie i wdrażanie procedur demokratycznych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego w tej napływowej grupie wydaje się teraz bardziej potrzebne, niż kiedykolwiek przedtem. Po przeszkoleniu w Polsce nowe grupy PA będą m. in. tworzone w szkołach, do których uczęszczają dzieci uchodźców.

W listopadzie 2016 grupa 21 nauczycieli z Charkowa i okolic znajdujących się na tzw. „ziemi niczyjej” spędziła 6 dni w Nowym Sączu pracując z trenerkami MTO i CEC nad przyswojeniem sobie zasad programu PA, stając się tym samym tzw. mentorami PA. Zajęcia były prowadzone w dwóch językach – oni mówili po rosyjsku, a my po polsku – co wymagało skupienia i pewnej koordynacji, ale było ciekawym doświadczeniem. Uczyliśmy się od siebie nawzajem.

Stało się jasne, że Ukraińcy nas potrzebują. Nas, tzn. nauczycieli, uczniów, działaczy społecznych – ogólnie mówiąc: Polaków – aby słuchać, dzielić się doświadczeniem i lepiej rozumieć bieżącą sytuację w obu krajach. Zapewniliśmy in bezpieczną przestrzeń do szczerych rozmów w trakcie warsztatów, podczas przygotowanych przez nich prezentacji w polskich klasach, w czasie przerw „na kawę” i na spotkaniu KODu. Polacy z kolei dowiedzieli się z pierwszej ręki, od naocznych świadków, jak wygląda sytuacja na terenach okupowanych i w ich najbliższym sąsiedztwie.

Wyrażamy głęboką wdzięczność panu Charlesowi Merrillowi, naszemu przyjacielowi i wieloletniemu dobroczyńcy za zaufanie, zrozumienie i zachętę do kontynuowania pracy we wschodniej Ukrainie, a w szczególności za umożliwienie przeprowadzenia tego projektu.  

Sponsorzy

Początek strony