Zdążyć przed … - realizacja projektu

Uczestnikami projektu byli uczniowie z Polski i Izraela w wieku 14-18 lat. Rozpoczęliśmy od spotkań z nauczycielami i uczniami ze wszystkich szkół im. Jana Karskiego w Polsce. Spotkania te były istotne, gdyż zadaniem uczniów w tym projekcie było przygotować videoksiążkę zawierającą wywiady ze Sprawiedliwymi lub Ocalałymi z Holocaustu. Wszystkie rozmowy miały być i były przeprowadzone i nagrane przez uczniów. Musieli oni wykazać się empatią i cierpliwością podczas nagrania oraz umiejętnoscią pracy z kamerą, a to wymagało wcześniejszego przygotowania. Dwie trenerki MTO były w czasie wakacji w Hakfar Hayarok i tam przygotowały grupę izraelską.

W październiku odbył sie w Nowym Sączu zlot szkół im. Jana Karskiego.W przedsięwzięciu wzięły udział delegacje ze wszystkich polskich szkół, którym patronuje Jan Karski (10 osób z każdej szkoły) tj. z Gimnazjum nr 14 w Rudzie Śląskiej, Gimnazjum Integracyjne nr 4 w Kielcach, Publicznego Gimnazjum nr 18 w Łodzi, Gimnazjum w Wiśniowej Górze, Technikum nr 8 w Warszawie, Zespół Szkół Społecznych „Splot” w Nowym Sączu a także delegacja uczniów i nauczycieli ze szkoły Hakfar-Hayarok z Tel Avivu, którego Jan Karski jest honorowym obywatelem.

Inicjatywie przyświecało hasło: „My school – Mr Karski – My Hero , czyli spotkań naszych dopiero początek...”. We wtorek 18 października odbyło się spotkanie wszystkich uczestników, podczas którego każda delegacja prezentowała swoją szkołę. W środę o godz. 10 nastąpiło oficjalne otwarcie Zlotu podczas uroczystej Gali w nowosądeckim Ratuszu. Honorowym gościem uroczystości była pani Ewa Junczyk – Ziomecka, Prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. W pięknym wystąpieniu podkreślała ona, że Jan Karski dzięki swojej „determinacji, odwadze, empatii i reagowaniu na ludzką krzywdę może być dla nas wzorem na dzisiaj” i że „być uczniem takiej szkoły to honor, ale i odpowiedzialność”.


Po zakończeniu gali uczniowie uczestniczyli w grze miejskiej, dzięki której mieli okazję poznać najważniejsze miejsca związane z postacią Jana Karskiego w Nowym Sączu. Wieczorem wszyscy spotkali się, aby obejrzeć niezwykły spektakl „Opowieść Jana”, przygotowany przez Fundację Nomina Rosae .


Kolejnego dnia Zlotu uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w rajdzie im. Jana Karskiego. Na zakończenie uczestnicy złożyli w Kosarzyskach hołd patronowi przy obelisku upamiętniającym kurierów sądeckich, a następnie wspólnie biesiadowali przy ognisku.


W piątek młodzież miała okazję porozmawiać z „Żywymi Książkami” w ramach inicjatywy „Żywa Biblioteka”. Podczas niebywale ożywionych spotkań twarzą w twarz uczniowie mogli zadać pytania „Żywym Książkom”, którymi byli:

  • Charles Merrill: „Sierpień 1939 w Polsce” – opowieść 96.letniego Amerykanina;
  • Anna Grygiel-Hurun: „Dziewczynka z czarnobiałego kadru” – opowieść ocalonej;
  • Kazimiera i Józef Jaroszowie: „Piwnica pełna nadziei” – opowieść ludzi, którzy ocalili od śmierci kilkunastu Żydów, w tym panią Annę Grygiel-Hurun;
  • Ewa Andrzejewska: O Jakubie Millerze i o książce „Obok inny czas”;
  • Michał Jasieński: „Splatając tęczę, czyli dlaczego warto mieć elastyczną głowę”;
  • Dominik Koziarski: "Jak nie tracić ciekawości świata mimo upływu czasu".


Zlot zakończył się w sobotę, 22 października, w Kątach koło Iwkowej, spotkaniem z panią Urszulą Sławik, wdową po rotmistrzu Lucjanie Sławiku, który pomógł Janowi Karskiemu odzyskać zdrowie po ucieczce z sądeckiego szpitala.

W listopadzie, w 10 szkołach wszystkich stopni odbył się cykl lekcji na temat roli Polaków w ratowaniu życia Żydom. Lekcje te, prowadzone metodą warsztatową przez mgr Łukasza Połomskiego, miały na celu promowanie postaw i wartości jakimi kierował się Jan Karski. Nauczyciel wprowadzał uczniów w klimat wieloetnicznego Nowego Sącza przed wojną, przywołując obraz miasta z czasów młodości Karskiego, wychowanego w podobnym środowisku przedwojennej Łodzi. Wprowadzenie pokazywało różnice między wyznaniami, a także postawy tolerancji przed wojną. W późniejszym toku lekcji nauczyciel kreślił losy społeczności żydowskiej w Nowym Sączu, a także omawiał represje niemieckie wobec mieszkańców miasta. Było to dobrym wprowadzeniem do pojawienia się Jana Karskiego i jego sądeckiej historii z 1940 r. Na koniec nauczyciel opowiadał o innych Polakach, którzy nieśli pomoc w czasie II wojny światowej, szczególnie ludności żydowskiej. Uczniowie, którzy w zasadzie nie znali Jana Karskiego, zostali podzieleni na grupy i mieli narysować scenę do komiksu o Karskim, która ich zdaniem najlepiej charakteryzowała Bohatera. Następnie przedstawiciel grupy dzielił się z resztą klasy swoimi wnioskami i uzasadniał wybór narysowanej sceny.

Na zakończenie projektu został przygotowany przez niezależnego ewaluatora raport, który pokazuje, do jakich zmian doprowadził nasz projekt i czego nauczyli się uczestnicy.

Projekt był współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2016". Serdecznie dziękujemy.

Sponsorzy

Początek strony