Czytanie rozwija wyobraźnię

Projekt ten miał na celu zwiększenie zainteresowania książką i czytelnictwem wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych z Sądecczyzny. Cel ten osiągnęliśmy poprzez zorganizowanie konkursu na przygotowanie stroju ulubionej postaci bajkowej przez uczniów szkół, które zgłosiły chęć udziału w projekcie. Zainteresowanie projektem było dużo większe niż zakładali organizatorzy, a poziom merytoryczny przewyższył najśmielsze oczekiwania. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 16 szkół z 260 uczniami. 16 bajek zostało przeczytanych przez uczniów klas I-III i dokładnie omówionych. W niektórych szkołach opracowano cały cykl imprez w oparciu o czytaną bajkę (np. w SP #8 wychowawczyni klasy IIc, mgr Agnieszka Wenczyńska, zorganizowała wyjazd klasy do kopalni soli w Wieliczce, aby pokazać dzieciom Solilandię).

Poziom artystyczny i merytoryczny finału konkursu był bardzo wysoki, a prezentacje i kostiumy charakteryzowały się kreatywnością i samodzielnością wykonania. Nauczyciele i opiekunowie wyrazili nadzieję na kontynuację inicjatywy w przyszłości.

10 listopada, podczas finału konkursu, dzieci zaprezentowały przygotowany kostium i postać z wybranej przez siebie bajki i odpowiedziały na pytania jury z nią związane. Kostiumy były oceniane przez jury powołane przez organizatora. Finał konkursu odbył się w wynajętej sali widowiskowej i był połączony z występem zespołu dziecięcego „Promyczki Dobra” z Nowego Sącza. Laureaci konkursu – uczniowie klas, którzy zajęli miejsca I-III otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Oto lista nagrodzonych:

I.   Klasa IId ze SP #2 w Nowym Sączu za strój Baby Jagi i znajomość bajki o Jasiu i Małgosi.

II. Klasa IIIb ze SP w Tęgoborzy za strój i inscenizację bajki „Jerzyk Cyprian”

III. Klasa IIa ze SP w Przysietnicy za strój dr Doolittle i znajomość książki „Doktór Doolittle i  

       jego zwierzęta”

Oprócz tego każde uczestniczące dziecko dostało drobne upominki, a każda klasa pakiet edukacyjny w postaci kart ortomagiczych.

Grupa uczniów, która zwyciężyła w konkursie w nagrodę pojechała wraz z opiekunami i rodzicami (40 osób) na wycieczkę do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Zwiedzając interaktywną wystawę „Bajkowy Świat” dzieci zdobyły nowe informacje, ale także nauczyły się dialogu poprzez współpracę w grupie, co było warunkiem koniecznym do skorzystanie z wyjątkowej, bajkowej trasy. Małopolskie Towarzystwo Oświatowe zapewniło dodatkowo uczestnikom możliwość zwiedzania Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, leżącego na trasie do Pacanowa.

W imieniu dzieci, nauczycieli i rodziców serdecznie dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu woj. Małopolskiego za dotację, która umożliwiła organizację tego konkursu i dała uczestnikom wiele radości.

Sponsorzy

Początek strony