"Zdążyć przed..."

Ministerstwo Spraw Zagranicznych po raz kolejny doceniło olbrzymie doświadczenie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego, udzielając grantu na tegoroczny projekt o nazwie „Zdążyć przed…” . Projekt ma charakter wsparcia wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej w roku 2016.

Powodem, dla którego to przedsięwzięcie jest realizowane, jest uświadomienie wkładu Polaków w ratowanie Żydów. Odbędzie się to poprzez realizację celów projektu, które głownie polegają na rozwoju debaty publicznej, tj. włączenia szerokich kręgów społecznych do debaty oraz na wypracowaniu mechanizmów i narzędzi współpracy.

W ramach tego projektu MTO będzie gościć grupę uczniów z Izraela oraz grupy ze szkół im. Jana Karskiego znajdujących się w Polsce.

Sponsorzy

Początek strony