Na zajęciach prowadzonych przez trenerów odbędą się warsztaty dziennikarskie prowadzone w sesjach przedpołudniowych i popołudniowych. Dodatkowo grupa odwiedzi lokalne media radia, prasy i telewizji. Jeden dzień zostanie poświęcony na wyjazd do Krakowa w celu wizyty w siedzibie telewizji TVN i radia Kraków. W przeddzień końca wizyty uczestnicy wybiorą swojego indywidualnego mentora on-line. Później zostanie przeprowadzona ewaluacja warsztatów oraz rozdanie certyfikatów uczestnictwa. Ostatniego dnia nastąpi pożegnanie uczestników oraz powrót do domu.

Jednak projekt na wizycie się nie kończy. Spośród obu grup 12 najlepszych dziennikarzy uda się na 10-dniowy staż w małopolskich mediach. Następnie przez 5 miesięcy prowadzony będzie monitoring on-line, gdzie eksperci będą wymieniać się doświadczeniami z młodymi dziennikarzami.

Sponsorzy

Początek strony