Stypendium Charlesa Merrilla

 

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu od 1 września 2016 roku rozpoczyna przyznawanie stypendiów naukowo-rozwojowych. Stypendium jest fundowane przez Charlesa Merrilla. 


Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych językowo oraz humanistycznie, którzy pragną kształcić się w gimnazjum lub liceum Zespołu Szkół Społecznych „Splot” im. Jana Karskiego w Nowym Sączu, jednak z powodów finansowych nie biorą takiej możliwości pod uwagę przy wyborze szkoły. 

Stypendium będzie przyznawane uczniom od 1 września 2018 r. Termin składania wniosków do 30.06.2018 r. w sekretariacie MTO.

 

Regulamin wraz z załącznikami

Sponsorzy

Początek strony