"Dziennikarze, demokracja i solidarność"

 

Miło nam poinformować, że Małopolskie Towarzystwo Oświatowe rozpoczyna realizację projektu "Dziennikarze, demokracja i solidarność" dzięki dotacji otrzymanej w konkursie Współpraca w Dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2016 ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Projekt pomaga nawiązać i wspiera współpracę pomiędzy lokalnymi niezależnymi mediami w Polsce, Mołdawii i Ukrainie. Celem projektu jest rozwój niezależnych mediów, aktywizacja dziennikarzy i młodych adeptów sztuki dziennikarskiej z rejonu Zaporoża i Ialoveni oraz dzielenie się polskim doświadczeniem.

Zaprosimy do Polski 10 dziennikarzy z Ukrainy, Zaporoże i 10 dziennikarzy z Mołdawii, rejon Ialoveni na 10. dniowe warsztaty w Polsce, a następnie 12. najlepszych na 10.dniowy staż w małopolskich mediach.

W trakcie tych zajęć oraz 5. miesięcznego menitoringu on-line prowadzonego przez profesjonalnych polskich trenerów/dziennikarzy 20 uczestników projektu podniesie swoje kwalifikacje i doświadczenie dziennikarskie, co poprawi jakość wydań wiadomości i oddziaływanie lokalnych niezależnych mediów w ich kraju.

Podczas   pobytu w Polsce odwiedzą oni redakcje lokalnych gazet, redakcje portali internetowych oraz lokalne stacje radiowe i telewizyjne; dowiedzą się jakie zmiany zaszły w polskich mediach w ciągu ostatnich 25 lat i jak to osiągnęliśmy; poznają zagadnienia z prawa medialnego, etyki mediów oraz wyzwania dotyczące niezależności mediów, szczególnie tych dotyczących lobbingu politycznego.

Projekt zamkniemy spotkaniem w formie „okrągłego stołu“ dziennikarzy z Polski, Mołdawii i Ukrainy na temat „Wolność dyskusji politycznej i etyka dziennikarska”, zorganizowanym w Nowy Sączu, na którym przewidujemy udział ekspertów z zakresu zagadnień mediów.