Związki Charlesa Merrilla z paryską „Kulturą”

 

W dniu 28.04.2016 r. o godz. 17.00 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego oraz Zespołu Szkół Społecznych "Splot" przy ul. Limanowskiego 7 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Związki Charlesa Merrilla z paryską „Kulturą”. Dzięki uprzejmości pana Wojciecha Sikory – kierownika Instytutu Literackiego w Paryżu -  organizatorom udało się pozyskać skany oryginalnej korespondencji Charlesa Merrilla – honorowego członka Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i wieloletniego przyjaciela i sponsora „Splotu” – z Jerzym Giedroyciem, legendarnym Redaktorem „Kultury”.

Niewątpliwą atrakcją wernisażu była obecność Charlesa Merrilla (lat 95).

Gośćmi specjalnymi byli, Wojciech Sikora, dyrektor Instytutu Literackiego oraz redaktor Stanisław Mancewicz

Wystawa będzie dostępna do końca maja br. w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego.

Organizatorzy serdecznie zapraszają.

https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/kultura-paryska-w-s%C4%85deckim-splocie-listy-jerzego-gedroycia

https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/wernisa%C5%BC-w-splocie-zwi%C4%85zki-charlesa-merrilla-z-parysk%C4%85-%E2%80%9Ekultur%C4%85%E2%80%9D

_____________________________________________________________________________________________________

Sponsorzy

Początek strony