II etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

 

W dniu 9 marca 2016 r. odbył się drugi etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”, w którym wzięło udział 102 uczniów gimnazjów
z Nowego Sącza oraz z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.

Do sprawdzianu ustnego przystąpią uczniowie, którzy uzyskali min.42 punkty z każdej kombinacji (język angielski z językiem niemieckim i język angielski z językiem francuskim) z testów pisemnych.

Poniżej zamieszczamy listy uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki i zakwalifikowali się do części ustnej drugiego etapu konkursu.

Pragniemy serdecznie pogratulować uczniom, którzy wezmą udział w finałowym sprawdzianie oraz podziękować Nauczycielom za przygotowanie uczniów i owocną współpracę przy realizacji konkursu.

Sprawdzian ustny odbędzie się 23 kwietnia b.r. (sobota) od godz. 10.00 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7.

Uczeń przystępujący do części ustnej konkursu otrzyma arkusz ze zdjęciami sytuacyjnymi i listą pytań związanych z takimi zagadnieniami, jak życie rodzinne, kultura, przyroda, podróże, zdrowie, żywienie, sport, zakupy. Zadaniem ucznia będzie opisanie zdjęć i wyjaśnienie sytuacji, jaką przedstawiają oraz odpowiedź na pytania z arkusza.

O końcowej lokacie w konkursie decydować będzie suma punktów uzyskanych przez uczestnika w części pisemnej i w części ustnej drugiego etapu konkursu.

Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa szkół. O lokacie szkoły będzie decydowała suma punktów uzyskanych przez uczniów danej szkoły, którzy zajęli miejsca od 1 do 10 w każdej kombinacji.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane w dniu 28 kwietnia b.r. (czwartek) na stronie www.mto.org.pl

W dniu sprawdzianu ustnego o godz. 10:30 zapraszamy opiekunów do auli (sala nr 16) na spotkanie podczas którego zostaną wręczone dyplomy uznania dla Nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do II etapu (sprawdzian ustny)oraz dyplomy dla uczestników II etapu (sprawdzian ustny). W związku z tym proszę o jak najszybsze podanie dokładnych danych Nauczycieli, w celu przygotowania dyplomów. Równocześnie informujemy, iż w tym dniu będą udostępnione prace pisemne II etapu do wglądu.  

Termin i miejsce uroczystego wręczenia nagród Laureatom Międzyszkolnego Konkursu Językowego TANDEM odbędzie się 25 maja (środa) br. w sali im. S.Małachowskiego sądeckiego Ratusza o godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy.

 

Wyniki II etapu j. francuski

Wyniki II etapu j. niemiecki

 

 

 

Sponsorzy

Początek strony