Wyniki I etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM” 2016

 

Z przyjemnością informujemy, że do konkursu przystąpiło łącznie 349 gimnazjalistów z 26 szkół, którzy w dniu 9 marca b.r. wzięli udział w eliminacjach szkolnych w dwóch kategoriach: język angielski z językiem niemieckim oraz język angielski z językiem francuskim.

 

Poniżej zamieszczamy listy uczestników I etapu szkolnego, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu. Serdecznie gratulujemy wyników zarówno uczniom, jak i nauczycielom, którzy ich przygotowywali, a także motywowali i wspierali.

 

Sprawdzian pisemny dla uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu odbędzie się w dn. 2 kwietnia b.r. (sobota) w godz. 10.00 – 11.30 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7.

 

Wyniki sprawdzianu i lista uczniów zakwalifikowanych do sprawdzianu ustnego zostaną podane w dniu 14 kwietnia br. (czwartek) na stronie internetowej www.mto.org.pl

 

Test pisemny będzie składał się z różnego rodzaju pytań zamkniętych i będzie obejmował znajomość gramatyki, słownictwa oraz rozumienie tekstu pisanego.

 

W trakcie sprawdzianu pisemnego serdecznie zapraszamy Nauczycieli-Opiekunów na spotkanie z Panią Beatą Budzik – Prezesem Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego. Spotkanie odbędzie się bibliotece na II piętrze.

 

Sprawdzian ustny dla 50% uczniów zakwalifikowanych po sprawdzianie pisemnym odbędzie się 23 kwietnia b.r. (sobota) od godz. 10.00 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7.

 

Ostateczne wyniki konkursu wraz z terminem wręczenia nagród zostaną podane w dniu 28 kwietnia b.r. (czwartek) na stronie www.mto.org.pl.

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM” w kategorii język angielski z językiem n i e m i e c k i m

Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM” w kategorii język angielski z językiem  f r a n c u s k i m

 

 

 

Organizatorzy

Sponsorzy

Początek strony