Małopolskie Towarzystwo Oświatowe i  Centrum Językowe EXPERT zapraszają uczniów szkół  gimnazjalnych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Językowym ”T A N D E M”

Konkurs odbędzie się:

I etap w macierzystych szkołach – 9 marca 2016 r. (środa) o godz. 13.00

Przesłanie protokołów do dnia: 14 marca 2016 r.

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (test pisemny) zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mto.org.pl w dniu 21 marca 2016  r.

 

Na adres e-mailowy Opiekuna Szkolnego w dniu 8 marca 2016 r. zostaną przesłane materiały do przeprowadzenia I etapu konkursu.

II etap w  budynku Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego,

ul. Limanowskiego 7 w Nowym Sączu (Zespół Szkół Społecznych SPLOT im J. Karskiego)

- sprawdzian pisemny - 2 kwietnia 2016 r. (sobota) o godzinie 10.00

- sprawdzian ustny - 23 kwietnia 2016 r. (sobota) od godziny 10.00

W załączeniu:

- regulamin konkursu

- TANDEM-zgoda dane osobowe 2016

- TANDEM-protokół z I etapu 2016 

TANDEM LOGO